Pradžia
Lt En

Kompensacija apgyvendinusiems Ukrainos karo pabėgėlius

Kompensacija apgyvendinusiems Ukrainos karo pabėgėlius

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija tęsia prašymų dėl kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priėmimą.

Būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkams ar verslo atstovams, kurie apgyvendino žmones, bėgančius nuo karo Ukrainoje, kompensacijos galės būti mokamos iki 2023 m. gruodžio 31 dienos. Kompensacijas už būsto suteikimą galima gauti nuo 2022 m. balandžio mėnesio.

Kompensacijomis pasinaudoti gali ne tik gyventojai ir verslas, bet ir nevyriausybinis sektorius: religinės bendruomenės, viešosios įstaigos, asociacijos.

Kompensacijas gali gauti neatlygintinai laikinai priėmę apsigyventi ukrainiečius ne tik būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose, bet ir gyvenimui pritaikytose negyvenamosios paskirties patalpose.

Kompensacija gali pasinaudoti ne tik būsto savininkai, bet ir būstą panaudos pagrindais ar patikėjimo teise valdantys asmenys, nuomininkai, neatlygintinai priėmę ukrainiečius, jeigu gautas būsto savininko sutikimas.

Kompensacijos dydis už būsto ukrainiečiams suteikimą panaudos pagrindais priklauso nuo to, kiek patalpose apsigyveno asmenų. Už vieną apgyvendintą asmenį iš Ukrainos bus mokama 150 eurų, už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį.

Pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai turėtų apgyvendinti neatlygintinai, o kompensacija jiems būtų mokama nuo antro mėnesio, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. ir neviršijant būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

Atsižvelgiant į padidėjusias patalpų išlaikymo išlaidas šildymo sezono metu ir siekiant sumažinti finansinę naštą asmenims, kurie suteikia būstą ukrainiečiams, sudaryta galimybė ukrainiečius apgyvendinusiems asmenims ir ukrainiečiams susitarti dėl būsto išlaikymo išlaidų apmokėjimo.

Ukrainiečiai, deklaravę gyvenamąją vietą panaudos pagrindais suteiktame būste ir apmokantys jo išlaikymo išlaidas, galės pretenduoti į būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijas. 

SVARBU!

Jeigu būsto panaudos sutartis buvo sudaryta trumpesniam laikotarpiui nei iki 2023 m. gruodžio 31 d., tačiau tie patys apgyvendinti ukrainiečiai lieka ir toliau gyventi tame pačiame būste, kreipiantis dėl kompensacijų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turėtų būti pateikiamas papildomas susitarimas dėl panaudos sutarties pratęsimo bei sutarties sąlygų pakeitimo (tos pačios panaudos sutarties pakeitimas, o ne nauja būsto panaudos sutartis).

Panaudos davėjas kompensacijos mokėjimo laikotarpiu, pasikeitus būsto panaudos sutartyje užsiregistravusių užsieniečių skaičiui ar nutraukus panaudos sutartį, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, apie tai pranešti savivaldybės administracijai.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymus galima teikti, kai nuo panaudos sutarties pradžios praėjo 1 mėnuo (neatlygintinas).

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI:

 • Prašymą;
 • Būsto panaudos sutartį (ar jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi;
 • Įgaliojimą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo;
 • Panaudos gavėjams Migracijos departamente išduotus dokumentus;
 • Panaudos davėjo, panaudos gavėjų asmens dokumentų  kopijos (jei prašymas teikiamas el. paštu, paštu).

Kai dėl kompensacijos kreipiasi būstą panaudos ar nuomos pagrindais valdantys asmenys, papildomai reikia pateikti:

 • dokumentą, patvirtinantį naudojimosi bendru turtu tvarką (ar jo kopiją), arba bendraturčių sutikimą (ar jo kopiją), jei naudojimosi bendru turtu tvarka nenustatyta, kai perduodama naudotis panaudos pagrindais būsto dalis, esanti bendrojoje dalinėje nuosavybėje, arba dokumentą, patvirtinantį bendraturčių sutikimą (ar jo kopiją), jei būstas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise;
 • būsto savininko (patikėtojo) sutikimą (ar jo kopiją), kai suteikiamas būstas yra valdomas patikėjimo teise, jeigu turto patikėjimo sutartyje nenumatytas būsto savininko (patikėtojo) leidimas perduoti būstą laikinai valdyti ir juo naudotis tretiesiems asmenims;
 • būsto panaudos sutartį (ar jos kopiją), kai suteikiamas būstas yra valdomas panaudos pagrindais, ir būsto savininko sutikimą (ar jo kopiją), jeigu būsto panaudos sutartyje nenumatytas būsto savininko leidimas perduoti būstą laikinai valdyti ir juo naudotis tretiesiems asmenims;
 • būsto nuomos sutartį (ar jos kopiją), kai suteikiamas būstas yra valdomas nuomos pagrindais, ir būsto savininko sutikimą (ar jo kopiją), jeigu būsto nuomos sutartyje nenumatytas būsto savininko leidimas perduoti būstą laikinai valdyti ir juo naudotis tretiesiems asmenims.

Klaipėdos miesto savivaldybė pasilieka teisę paprašyti ir kitų dokumentų, reikalingų sprendimui dėl kompensacijos skyrimo priimti.

PRAŠYMAS (DOCX)

PRAŠYMAS (PDF)

PANAUDOS SUTARTIES PAVYZDYS (DOCX)

PANAUDOS SUTARTIES PAVYZDYS (PDF)

PAPILDOMO SUSITARIMO PAVYZDYS (DOCX)

PAPILDOMO SUSITARIMO PAVYZDYS (PDF)

KAIP GALIMA PATEIKTI PRAŠYMĄ:

Prašymas raštu asmeniškai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje adresu Liepų g. 11, Klaipėda (114 kab. ir 116 kab.) priimamas tik užsiregistravus iš anksto:

 • internetu Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje adresu http://registracija.klaipeda.lt, registracijos metu pasirenkant padalinį „Klientų aptarnavimo skyrius“;
 • elektroniniu paštu 1langelis@klaipeda.lt;
 • telefonais (8 46) 39 61 20, (8 46) 39 63 29, (8 46) 39 61 72, (8 46) 39 61 34, (8 46) 39 60 79.

Pasirašytas prašymas taip pat gali būti siunčiamas elektroniniu paštu info@klaipeda.lt arba pašto siunta (Liepų g. 11, Klaipėda), taip pat teikiamas per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Svarbu:

 • Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Informacija  apie prašymų pateikimą teikiama tel.  (8 46) 39 63 29, (8 46) 39 61 72, (8 46) 39 61 34, (8 46) 39 60 79.

Konsultacijos apie kompensacijų skyrimą ir mokėjimą teikiamos tel. (8 46) 38 32 45, (8 46) 39 32 20.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL LAIKINOSIOS APSAUGOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS SUTEIKIMO

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content