Pradžia
Lt En

Parengtas 2018–2020 m. strateginis veiklos planas

 Parengtas 2018–2020 m. strateginis veiklos planas

Jau šio mėnesio pabaigoje miesto tarybai bus teikiamas tvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas. Pasak uostamiesčio Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, Klaipėdos miesto raida yra planuojama nusistačius strateginius tikslus. Planą sudaro 13 programų, kurių finansinė apimtis vien 2018-aisiais – 212,3 mln. Eur iš įvairių finansavimo šaltinių. Iš jų didžioji dalis yra savivaldybės lėšos – 186 mln. Eur. Numatoma, kad ES paramos lėšos sudarys 7,3 mln. Eur, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos – 1,6 mln. Eur. Planuojama, kad kitais metais programoms įgyvendinti prireiks 228,1 mln. Eur, o 2020 m. iš visų finansavimo šaltinių – 215,3 mln. Eur.

„Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos susitelkė administracija rengdama veiklos planą – didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui, kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką bei užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą“, – teigia S. Budinas. 2018 m. finansine apimtimi didžiausia yra 10-oji programa (Ugdymo proceso užtikrinimo), kurios lėšų poreikis iš visų finansavimo šaltinių yra 79,3 mln. Eur. Antroji pagal finansinę apimtį yra 12-oji programa (Socialinės atskirties mažinimo) – 36,9 mln. Eur, trečioji pagal finansinę apimtį yra 6-oji programa (Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros) – 28,1 mln. Eur.

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino teigimu, kiekviena iš trylikos programų turi pagrindinius tikslus bei darbus, kuriuos ir planuojama nuveikti remiantis strateginiu planu. Pavyzdžiui, pagal Miesto urbanistinio planavimo programą bus siekiama šiais metais patvirtinti Klaipėdos bendrąjį planą. Juo remiamasi sprendžiant kaip miestas bus vystomas ateityje. Pagal šią programą taip pat numatoma pradėti kultūros paveldo objektų tvarkybos programos vykdymą (bus atrenkami nekilnojamojo turto objektai, esantys kultūros paveldu, savivaldybė finansiškai prisidės prie restauravimo darbų atlikimo). Pagal ją numatoma sutvarkyti ir Žardės piliakalnį, o 2019 m. pradėti rengti Antrojo pasaulinio karo pakrantės, priešlėktuvinės gynybos baterijų sutvarkymo techninį projektą. Juo remiantis karo objektai bus pritaikyti turistų lankymui ir istoriniam pažinimui.

Remiantis Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa bus siekiama vystyti naujas turizmo paslaugų kryptis – atnaujinta turizmo informacinė sistema (rodyklės, stendai ir pan.), informacinė sistema pritaikoma asmenims su negalia. 2018 m. numatoma užbaigti Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimą (bus restauruota Šiaurinė kurtina ir joje įrengtos muziejaus ekspozicijos, sutvarkyti bastionai). Taip pat pradėti Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymo darbai.

Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus S. Budino, siekiant didinti gyventojų pasitenkinimą savivaldybės teikiamomis paslaugomis, šiemet bus pradėtas įgyvendinti projektas „Paslaugų teikimo kokybės gerinimas Klaipėdos regiono gyventojams“. Juo numatoma diegti naują vadybos modelį – LEAN „lieknoji vadyba“ (angl. lean – lieknas), kurio tikslas yra mažesniais administraciniais ištekliais sukurti didesnę vertę klientui.

„Siekiant skatinti verslumą, bus sudaromos galimybės norintiems pradėti verslą bei neseniai tapusiems verslininkais gauti inkubavimo paslaugas. Taip pat, siekiant didinti ekonominį miesto potencialą, numatoma patvirtinti uostamiesčio ekonominės plėtros strategiją, plačiai ją pristatyti šalyje ir užsienyje. Ją sudaro kelios kryptys – palankios sąlygos verslui, investuotojams ir talentams, kokybiška įgūdžių ugdymo ir švietimo sistema, patrauklus, įtraukiantis ir pasiekiamas regiono centras. Pagal šias kryptis bus rengiamas veiksmų ir priemonių planas kryptingam savivaldybės ir partnerių finansinių, materialinių ir žmonių išteklių naudojimui. Kartu su kitomis regiono savivaldybėmis bus toliau siekiama, kad Palangos tarptautinis oro uostas turėtų kiek įmanoma daugiau skrydžių krypčių. Bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis ketinama parengti Klaipėdos regiono ekonominės specializacijos studiją“, – dėsto S. Budinas.

„Įgyvendinant ES bendrai finansuojamą projektą, bus įrengtos 268 pusiau požeminių konteinerių aikštelės bei 12 požeminių konteinerių aikštelių. Planuojama užbaigti Sąjūdžio parko sutvarkymo darbus, čia bus sukurta reprezentacinės dalies infrastruktūra ir įrengtas riedlenčių parkas bei BMX trasa. Taip pat šiemet bus sutvarkytas parkas Melnragėje, pradėti Ąžuolyno Giraitės bei Malūnų parko tvarkymo darbai, projektuojamas Sakurų parkas, rengiami Žardės tvenkinio, Žardės Kuncų piliakalnio telkinio bei Danės upės senvagės išvalymo projektai, planuojama įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio“, – vardina S. Budinas. 2018–2019 m. ketinama rekonstruoti dvi neeksploatuojamas požemines perėjas Šilutės pl., bus tęsiama kryptinio pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimo priemonė, ketinama įrengti šviesoforais reguliuojamas pėsčiųjų perėjas Baltijos pr., Šilutės pl. ir Taikos pr. Klaipėdoje bus pradėtas diegti intelektualus transporto valdymo modelis, kai šviesoforai tam tikruose gatvių ruožuose bus sureguliuoti žaliosios bangos principu. Pirmieji ją išbandys keliaujantys Minijos gatve. Mieste bus įrengtos 6 elektromobilių įkrovimo prieigos.

Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino teigimu, galima kai kuriuos darbus suskirstyti pagal miesto teritorijas. Pavyzdžiui, centrinėje miesto dalyje 2018-aisiais numatoma pradėti naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimo darbus (nutiesti kelią planuojama 2019 m.). Šių metų pradžioje startuos Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimo, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, darbai. Juos užbaigti ketinama 2020 m. Numatoma sutvarkyti skverą tarp Puodžių ir Bokštų g., Atgimimo ir Turgaus aikštes, pėsčiųjų taką nuo Sausio 15-osios iki Kauno gatvės, aikštę prie Santuokų rūmų. Planuojama Danės upės krantinių rekonstrukcija ir jos prieigų sutvarkymas.

Šiaurinėje miesto dalyje tęsiamas Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas. Bus užbaigtas Akmenų, Vėjo, Smėlio ir Debesų gatvių atnaujinimas. Vėliau – Klaipėdos,  Virkučių ir kitos gatvės. Tauralaukyje tikimasi rekonstruoti ir centrinę – Pajūrio gatvę. Siekiant pagerinti rekreacinių pajūrio vietovių pasiekiamumą bus tęsiama Pamario g. (Melnragė–Giruliai) rekonstrukcija. Tvarkomi ir neįgaliesiems bei šeimoms su vaikais pritaikomi paplūdimiai. Bus pradėta vykdyti Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programa, kasmet įrengiant po 5 dideles kokybiškas aikšteles viešose miesto erdvėse.

Pietinėje miesto dalyje vienas svarbiausių projektų bus Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki kelio Klaipėda–Šilutė. Naujoji atkarpa sureguliuos sunkiojo transporto srautus ir nukreips juos nuo pagrindinių uostamiesčio gatvių. Bus tęsiama Jūrininkų prospekto atkarpos nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcija. Numatomas pėsčiųjų tako tarp Gedminų g. ir Taikos pr. rekonstravimas ir keleivių išlaipinimo aikštelių įrengimas, Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas, teritorijos Pempininkų tako gale sutvarkymas, erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija. Tęsiamas Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas numatant šiemet įrengti automobilių stovėjimo vietas, apšvietimą, tvarkyti želdinius.

Atsižvelgiant į šių metų oro sukeltus padarinius ir iš anksto numatytą planą, 2018–2020 m. UAB „Klaipėdos vanduo“ įgyvendins projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“, kurio metu uostamiestyje numatoma modernizuoti paviršinių nuotekų tinklus, kolektorių bei paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

„Neužmirštama ir kultūra bei švietimas. Šioms sritims finansavimas nesumažės.          Ruošiamasi į Klaipėdą pritraukti tarptautinius renginius „The Tall Ship Races“ ir „Europeade“. Numatoma skirti stipendijas gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams. Planuojama kurti bendruomenės centrus-bibliotekas šiaurinėje, centrinėje bei pietinėje miesto dalyse: rekonstravus pastatą Molo g. 60, Melnragėje, rekonstravus Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ pastatą Kauno g. Numatoma pradėti projektuoti ir naują, modernų bibliotekos pastatą pietinėje miesto dalyje“, – numatomais darbais dalijasi Saulius Budinas. 

Pagal Ugdymo proceso užtikrinimo programą planuojama steigti sporto klases, jūrų kadetų mokyklą, vykdyti tarptautines ugdymo programas. Planuojama sukurti mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą. Modernizuoti bei atnaujinti mokyklas bei sporto aikštynus. Jau yra pritarta penkerių metų aikštynų modernizavimo programai. Iki šiol buvo tvarkomi pavieniai stadionai, o dabar tai bus daroma kompleksiškai. Tam numatyti 7 milijonai eurų. Šiemet planuojama pradėti ir naujos mokyklos statybas šiaurinėje miesto dalyje. Ji – Klaipėdos akcentas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo kontekste. Todėl ir pačią ugdymo įstaigą planuojama pavadinti „Šimtmečio“.

„Visi jau žino, kad 2018-ieji paskelbti Sporto metais ir Klaipėda tapo Europos sporto miestu. Dėl to bus organizuojami įvairūs renginiai, turnyrai. Taip pat užbaigta Klaipėdos baseino statyba. Bus nugriauta senoji Futbolo mokykla Paryžiaus Komunos gatvėje ir jos vietoje iškils nauja, moderni. Pasikeis Irklavimo bazės veidas. Šalia Kretingos ir Šviesos gatvių 2019–2020 m. bus statoma nauja sporto salė“, – pasakoja Savivaldybės administracijos direktorius.

Anot S. Budino, vykdant Socialinės atskirties mažinimo programą, planuojama plėsti pagalbos į namus paslaugos teikimo apimtis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Numatoma tolimesnė vaikų namų pertvarka, ketinama įsigyti 2 būstus bendruomeniniams vaikų namams. Taip pat bus vykdomi trys projektai, nukreipti į nakvynės namų paslaugų gerinimą: laikino apnakvindinimo namų steigimas Dubysos gatvėje, laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas Šilutės plente bei nakvynės namų pastato Viršutinėje gatvėje rekonstravimas. Planuojama senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra statant naujus senelių namus Melnragės gyvenamajame rajone. Bus tęsiama savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba  Irklų ir Rambyno gatvėse.

Nuo pirmadienio Klaipėdos m. savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas bus svarstomas komitetuose, o sausio 25 dieną teikiamas tvirtinti miesto tarybai.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams