Pradžia
Lt En

Bendruomeninių šeimos namų Klaipėdos mieste atranka

Bendruomeninių šeimos namų Klaipėdos mieste atranka

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia bendruomeninių šeimos namų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti bendruomeninius šeimos namus, kurie organizuotų ir užtikrintų kokybiškų kompleksinių paslaugų šeimai teikimą kuo arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje, taip pat organizuotų, o prireikus teiktų kitas prevencines socialines paslaugas.

Bendruomeninių šeimos namų atranka vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

  1. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022-11-23 įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės Bendruomeninių šeimos namų atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-23 įsakymu Nr. AD1-102 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomeninių šeimos namų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, atitinkančios joms keliamus reikalavimus:

  • turėti ne mažesnę nei 2 metų kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje patirtį;
  • turėti patalpas, kuriose bus vykdoma veikla, organizuojamos paslaugos;
  • turi užtikrinti darbuotojų profesinės kvalifikacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams: darbuotojai, kurie organizuos ir koordinuos Bendruomeninių šeimos namų veiklą, turi atitikti Socialinių paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus: socialiniai darbuotojai yra įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;
  • turėti projektinio darbo patirties, įgyvendinant nacionalinėmis ir (ar) Europos Sąjungos lėšomis finansuotus projektus.

Organizacijos, norinčios dalyvauti atrankoje, užpildo atrankos paraišką ir pateikia Bendruomeninių šeimos namų atrankos tvarkos aprašo 19 punkte išvardintus priedus (Paraiškos forma).

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu ir pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga / organizacija privalo turėti, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Paraiška kartu su priedais turi būti pateikta iki 2023 m. vasario 7 d. 17.00 val. 

Paraiška ir prie jų pridedami dokumentai teikiami pasirenkamu būdu:

  1. Pasirašyta popierinė paraiška su priedais užklijuotame voke su užrašu „Bendruomeninių šeimos namų atrankai“ siunčiama paštu registruotu laišku arba pristatoma tiesiogiai Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriui, adresu Taikos pr. 52C, Klaipėda, LT-91184, 102 Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal pašto antspaudo datą ant voko.
  2. Elektroninė paraiškos forma, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“, teikiama el. paštu parama@klaipeda.lt laiško temos laukelyje (Subject) nurodant „Bendruomeninių šeimos namų atrankai“ arba per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“.

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas su atranka susijusiais klausimais: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Idilija Valužytė, tel. (8 46)  41 08 42, mob. 8 614 32 673, el. p. idilija.valuzyte@klaipeda.lt.

DAUGIAU INFORMACIJOS
Idilija Valužytė Vyriausioji specialistė
Idilija Valužytė
Padalinys: Socialinės paramos skyrius
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Tel. Nr.: 41 08 42
Kabinetas: 102
Atgal į kontaktų sąrašą

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content