Pradžia
Lt En

Informacija apie planuojamą rengti detaliojo plano koregavimą

Informacija apie planuojamą rengti detaliojo plano koregavimą

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti žemės sklypų Nr. 237-1 ir 268-3 (kadastro Nr. 2101/0039:565 ir 2101/0039:418) buvusiame Tauralaukio kaime detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.T2-351, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams Vėjo g. 61 ir Vėjo g. 63.

Detaliojo plano korektūros rengimo tikslai – nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti bei padalyti žemės sklypus, naujai suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2020 m. birželio 19 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt arba planavimas@klaipeda.lt

Su sprendimo rengti detaliojo plano korektūrą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. AD2-953 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ elektroninio dokumento nuorašas,2 lapai.
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.
  3. Planuojamos teritorijos schema.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content