Pradžia
Lt En

Informacija apie planuojamą rengti detaliojo plano korektūrą

Informacija apie planuojamą rengti detaliojo plano korektūrą

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti žemės sklypo Nr. 146-2 (kadastro Nr. 2101/0036:115) buvusiame Paupių kaime detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. AD1-322, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Rūko g. 55 (koreguojamame detaliajame plane pažymėtas Nr. 4).

       Detaliojo plano korektūros rengimo tikslai – nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, padalyti žemės sklypą ir naujai suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2021 m. liepos 21 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt  arba planavimas@klaipeda.lt.

Su sprendimo rengti detaliojo plano korektūrą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. AD2-1159 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapai.
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.
  3. Planuojamos teritorijos schema (detaliojo plano koregavimo riba Rūko g. 55).

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams