Pradžia
Lt En

Informacija apie planuojamą rengti žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0039:950, 2101/0039:839, 2101/0039:533, 2101/0039:517 ir 2101/0039:908,  detalųjį planą

Informacija apie planuojamą rengti žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0039:950,...

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0039:950, 2101/0039:839, 2101/0039:533, 2101/0039:517 ir 2101/0039:908,  detalųjį planą. (žemės sklypai adresų neturi, yra tarp Stalupėnų, Šilėnų ir Arimų gatvių).

Detaliojo plano rengimo tikslai – teisės aktų nustatyta tvarka atlikti žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimus (sujungiant ir perdalijant žemės sklypus), detalizuojant bendrojo plano sprendinius naujai suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus (keičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį), neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, spręsti eismo organizavimo klausimus.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2023 m. gruodžio 6 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt arba planavimas@klaipeda.lt.

Su sprendimo rengti detalųjį planą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento rengimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. AD1-1159 „Dėl pritarimo iniciatyvai pradėti rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą“ elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapai.

Klaipėdos miesto savivaldybės meto potvarkio „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.

Planuojamos teritorijos schema.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content