Pradžia
Lt En

Informacija vaikų vasaros poilsio programų teikėjams

Informacija vaikų vasaros poilsio programų teikėjams

Paraiškos vaikų vasaros poilsio konkursui teikiamos pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-124 „Dėl vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ nustatytą tvarką. Aprašas nustato vaikų vasaros poilsio programų (toliau – Programa) paraiškų teikimo, atrankos ir vertinimo tvarką, reikalavimus programai ir jų vykdytojams, finansavimo sąlygas, vykdymo priežiūrą ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

Reikalavimai Programoms ir programų vykdytojams (toliau – Teikėjas):

  1. Programos turi būti skirtos Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose ar ikimokyklinio ugdymo įstaigose besimokantiems priešmokyklinio ugdymo ir 1–12 klasių mokinių tikslingam užimtumui vasaros atostogų metu;
  2. Programos Teikėjais gali būti biudžetinės įstaigos ir kiti juridiniai asmenys bei laisvieji mokytojai, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymose) įteisinta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo veikla. Teikėjas turi būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Su Teikėju, kurio įgyvendinamai Programai skirtas finansavimas, Savivaldybės administracija sudarys sutartį.

 

Programai vykdyti skirtos Savivaldybės lėšos gali būti naudojamos:

  1. Programą administruojančio ir vykdančio personalo darbo užmokesčiui ir su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, administruojančio ir (ar) vykdančio personalo paslaugų įsigijimui (užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ir kt.);
  2. Prekėms ir paslaugoms, kurios tiesiogiai susijusios su Programos vykdymu, patalpų nuomai Programos įgyvendinimo metu.

Teikėjas teikia paraiškas iki 2020 m. birželio 15 d. (iki 24 val.) Švietimo skyriui (Liepų g. 7) per sistemą svietimas@klaipeda.lt arba asmeniškai (ant užklijuoto ir užantspauduoto voko nurodoma „Paraiška vaikų vasaros poilsio programų dalinio finansavimo atrankos konkursui“).

Teikėjas Konkursui pateikia:

  1. Teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtintą kopiją (neteikia Savivaldybės biudžetinės įstaigos ir laisvieji mokytojai);
  2. Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopiją (pateikia laisvieji mokytojai);
  3. Elektroninę laikmeną (kas Paraiškas teikia asmeniškai), kurioje įrašyta Paraiška, bei įstatų (nuostatų) arba verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopijos pdf formatu.

Visi teikiami dokumentai turi būti pasirašyti Teikėjo rašytiniu arba elektroniniu parašu.

Paraiškų vertinimą sudaro: paraiškų ir jų priedų administracinis ir Programų vertinimas.

Konsultacijas Teikėjams teikia Sigita Muravjova, Švietimo skyriaus vyr. specialistė, darbo dienomis: I–IV nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V nuo 8.00 val. iki 15.45 val., adresu Liepų g. 7, 107 kab., tel. (8 46) 39 61 67, el. p. sigita.muravjova@klaipeda.lt 

PRIDEDAMA:

Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas)

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content