Skip to content
Pradžia
Lt En De Ru

Kviečiame dalyvauti konkurse

Kviečiame dalyvauti konkurse

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos įgyvendinimo konkursui 2020–2022 m.

Konkursui priimami programos „Saugių, atvirų erdvių plėtojimo ir pritaikymo platformos „Erdvės“ įgyvendinimas“ projektai.

Programos tikslas – užtikrinti kokybišką Europos jaunimo sostinės (toliau – EJS) 2021 projekto įgyvendinimą, vadovaujantis:

  • Europos jaunimo sostinės 2021 m. bendradarbiavimo sutarties, patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-98 „Dėl pritarimo Europos jaunimo forumo ir Klaipėdos miesto savivaldybės bendradarbiavimo dėl Europos jaunimo sostinės 2021 m. titulo sutarties projektui“ 1. punktu „Klaipėdos miestas įsipareigoja Forumui įgyvendinti EJS 2021 projektą. Šiuo atžvilgiu Klaipėdos miestas pripažįsta, kad jis yra įpareigotas įvykdyti konkrečias veiklas ir veiksmus pagal EJS 2021 programą, kaip nurodyta Galutinėje paraiškoje, pateiktoje pagal EJS taisykles ir sąlygas“ (SUTARTIS)
  • Klaipėdos miesto savivaldybės paraiška Europos jaunimo sostinės 2021 titului gauti, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-197 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės paraiškai Europos jaunimo sostinės 2021 titului gauti“ (EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 PARAIŠKA)

Paraiškas (Paraiškos forma) konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis)

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

  • naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
  • naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.
  • Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. balandžio 10 d.

Kilus klausimams dėl Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų konkurso konsultuoja: Aistė Valadkienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė, tel. 8 (46) 39 6064, el. p. aiste.valadkiene@klaipeda.lt ir Renata Razgiene, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento vyriausioji specialistė, tel. 8 (46) 39 6064, el.p. renata.razgiene@klaipeda.lt

 

EUROPOS JAUNIMO SOSTINEI 2021 M. SKIRTŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS DALINAI FINANSUOJAMŲ EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 M. PROGRAMŲ PROJEKTŲ TURINIO IR IŠLAIDŲ PAGRĮSTUMO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAS IR EKSPERTINIO VERTINIMO FORMA

KOMISIJOS KOMENTARAI PARAIŠKAI

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams