Pradžia
Lt En

Kvietimas vaikams ir jaunimui dalyvauti projekto veiklose

Kvietimas vaikams ir jaunimui dalyvauti projekto veiklose

Projektas „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ skirtas Klaipėdos m. delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams (jaunimas iki 29 metų). Projekto veiklos vykdomos VšĮ „Liberi“ vaikų ir jaunimo dienos centro patalpose – S. Šimkaus g. 17a, Klaipėdoje. Viso projekto laikotarpiu (nuo 2020 06 02 iki 2021 11 02) paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 60 delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojamos ir vykdomos prevencinės veiklos, sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai, padedant socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą.

Projekto veiklos: kultūrinių, socialinių veiklų organizavimas, panaudojant edukacijas (audiovizualiniai, teatro, režisūros, muzikos kūrybiniai užsiėmimai), patyriminius mokymus (maisto gamybos dirbtuvės, pažintinės ekskursijos, sporto veikla), meno ir judesio terapiją (dailė, žaidimai), kurių pagalba vaikai ir jaunuoliai gebės geriau save pažinti, ugdyti ir pristatyti. Taip pat psichologinės paramos ir konsultavimo, bendravimo ir kt. paslaugas.

Projekto veiklose skatinama savanoriška veikla, projekto įgyvendinimui bus pasitelkta ir apmokyta ne mažiau kaip 10 savanorių.
Projektas prisidės siekiant Veiksmų programos, patvirtintos Europos komisijos 2014 m. rugsėjo 8d. sprendimu Nr. C(2014)6397 nuostatoms, 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ projektinėmis veiklomis, kurios padidins socialinių bei psichologinės paramos ir konsultavimo paslaugų prieinamumą tikslinėje teritorijoje ir vystys bendruomenėje teikiamas paslaugas. Projekto metu organizuojant prevencines veiklas bei organizuojant savanorišką veiklą, bus siekiama sumažinti delinkventinio elgesio vaikų ir jaunuolių patiriamą socialinę atskirtį, padidinti tiek savanorių tiek tikslinės grupės atstovų įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Šis projektą finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis.

Kontaktas pasiteiravimui ir bendradarbiavimui: direktorė Rita Čėsnaitė, mob. 8 698 57 207, el. p. vaikai.liberi@gmail.com 

VšĮ „Liberi“  inf.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content