Pradžia
Lt En

Nevyriausybinių organizacijų dėmesiui

2024-07-03

Vadovaujantis Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T2-234 (aktuali redakcija 2024-03-28 Nr. T2-85), 12 punktu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia viešą nevyriausybinių organizacijų susirinkimą.

Į Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) tarybą renkami 5 NVO atstovai.

Susirinkimo laikas – rugpjūčio 5 d. 17:00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos salėje (Liepų g. 11, 3 aukštas).

Vadovaujantis Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T2-234 (aktuali redakcija 2024-03-28 Nr. T2-85):

Kandidatus į NVO tarybą turi teisę siūlyti Savivaldybės teritorijoje veikiančios NVO, atitinkančios NVO kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, bei šiuos reikalavimus:

  • NVO ar jos filialas yra registruoti Klaipėdos mieste;
  • NVO turi renkamus valdymo organus ir reguliariai atsiskaito savo nariams;
  • NVO turi NVO žymą Juridinių asmenų registre ir veikia pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą;

Į NVO tarybos sudėtį po vieną kandidatą siūlo skėtinės NVO asociacijos (jungiančios kelias tos pačios srities NVO, veikiančias Savivaldybės teritorijoje), o jeigu Klaipėdos mieste nėra veikiančių skėtinių NVO asociacijų arba jos yra, tačiau nedeleguoja kandidatų, kandidatus siūlo Klaipėdos miesto veikiančios NVO tokia tvarka:

  • NVO iki š.m. liepos 29 d. (įskaitytinai) pateikia Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos atrankos anketą ir organizacijų įstatų kopiją, organizacijos susirinkimo, kurio metu išrinktas ir deleguojamas kandidatas, protokolo nuorašo kopiją.
  • Anketa teikiama naudojantis e. pristatymu arba siunčiama el. paštu info@klaipeda.lt
  • Skėtinė NVO asociacija pateikia iki š.m. liepos 29 d. (įskaitytinai) organizacijos vadovo pasirašytą dokumentą, nurodanti kokias NVO, turinčias juridinio asmens statusą, vienija asociacija ir siūlomą kandidatą. Rašte nurodomas kandidato kontaktai.
  • Viena NVO asociacija ar NVO gali siūlyti TIK VIENĄ ATSTOVĄ.

KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS ATRANKOS ANKETA

Informaciją teikia Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vyriausioji specialistė Agnė Kovalenkaitė, agne.kovalenkaite@klaipeda.lt  

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading