Pradžia
Lt En

Parengtas teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas

Parengtas teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių...

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. AD1-381 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“ bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. AD1-656 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslų“ parengtas teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas (toliau – Detalusis planas).

Planavimo organizatorius Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396 140, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt.

Planavimo iniciatorius Memelio miestas, UAB (buvusi UAB „Litectus III“) Liepų g. 4, 92114 Klaipėda, tel. (8 46) 404 228, el. p. info@stemma.lt, interneto svetainė http://www.stemma.lt.

Detaliojo plano rengėjas – pagal 2015 m. liepos 29 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-15095, UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt, ir UAB „ARCHES“, Ateities g. 10, 08303 Vilnius, tel. (8 5) 2711808, el. p. info@arches.lt, interneto svetainė arches.lt.

Planavimo tikslai: vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais, numatyti optimalią urbanistinę struktūrą; įvertinus visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos geografinius, socialinius, kraštovaizdžio bei gretimų teritorijų įtaką planuojamai teritorijai, suformuoti daugiafunkcinę teritoriją, kurioje numatyti komercinės ir visuomeninės paskirties objektų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrojo naudojimo ir rekreacines teritorijas; suplanuoti racionalią susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtrą planuojamoje teritorijoje; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; esant poreikiui numatyti žemės sklypų pertvarkymą.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. AD1-722 ir 2016 m. liepos 20 d. Nr. AD1-2246 patvirtinta planavimo darbų programa. Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengimo etapo metu buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) procedūros, kurių metu buvo parengta ir paviešinta SPAV ataskaita, gautos SPAV subjektų išvados. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. (4.39)-R2-2612 buvo pritarta teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detaliojo plano koncepcijai.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir parengta SPAV ataskaita galima susipažinti nuo 2020 m. gegužės 28 d. iki birželio 10 d. (imtinai):

Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje adresu https://www.klaipeda.lt/;

Detaliojo plano rengėjo internetinėje svetainėje adresu

https://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/;

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-21-16-91).

Vieša Detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo gegužės 28 d. iki birželio 10 d. (imtinai) Klaipėdos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje adresu https://www.klaipeda.lt/, detaliojo plano rengėjo internetinėje svetainėje adresu https://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/ ir planuojamoje teritorijoje įrengtame stende (stendo vieta – planuojamoje teritorijoje esančio sargybos posto dešinysis langas).

Ekstremaliosios situacijos bei karantino metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybės ir (ar) seniūnijos patalpas ir uždraudus renginius uždarose patalpose, Detaliojo plano viešas supažindinimas bei vieša ekspozicija vykdomi planavimo organizatoriaus bei Detaliojo plano rengėjo internetinėse svetainėse, viešas svarstymas organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. birželio 11 d. 15.00 val. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Tiesioginę internetinę vaizdo transliaciją galima pasiekti dviem būdais:

tiesioginė prisijungimo nuoroda galite rasti čia –  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZlNzRlMDItOGQ3Yi00MzQ5LWExOTAtN2EwODEyYzU3NWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%2287de4e24-994d-4066-8c7f-2aadc73f4633%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

(nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 1 d. d. iki susirinkimo pradžios).

prieiga per rengėjo internetinę svetainę – https://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukciją galite rasti čia: https://www.sweco.lt/contentassets/c1064aff23ee4e89afe5cd236e0a0c9d/prisijungimo-instrukcija.mp4.

Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui elektroninėmis komunikacijos priemonėmis (el. p. planavimas@klaipeda.lt) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Detaliojo plano bus nepriimami.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (karantino laikotarpiu nurodyti el. pašto adresą); nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas);

juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą (karantino laikotarpiu nurodyti el. pašto adresą); nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas).

Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-21-16-91).

PRIDEDAMA:

Sprendinių aiškinamasis raštas;

Sprendinių pagrindinis brėžinys;

Žemės sklypų pertvarkymo brėžinys;

Inžinerinis brėžinys;

Eismo organizavimo schema;

SPAV ataskaita su priedais.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content