Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Planuojama rengti detaliojo plano koregavimą

Planuojama rengti detaliojo plano koregavimą

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti teritorijos tarp Liepų, K. Donelaičio, S. Daukanto gatvių ir Skulptūrų parko detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 173 „Dėl teritorijos tarp Liepų, K. Donelaičio, S. Daukanto gatvių ir Skulptūrų parko detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Liepų g. 41A.

Detaliojo plano korektūros rengimo tikslai – detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2020 m. balandžio 3 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt (arba planavimas@klaipeda.lt).

Su sprendimo rengti korektūrą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. AD2-383 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ nuorašas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“ projektas

Planuojamos teritorijos schema

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams