Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Planuojamas rengti detaliojo plano koregavimas

Planuojamas rengti detaliojo plano koregavimas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti žemės sklypo Liepų g. 48, 50 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. 554 „Dėl žemės sklypo Liepų g. 48, 50 detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams Liepų g. 50A, 50B, 50C, 50D, Danės g. 45.

Detaliojo plano korektūros rengimo tikslai – detalizuojant bendrojo plano sprendinius, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pertvarkyti žemės sklypus. Koreguoti ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Įvertinti esamus ir perspektyvinius eismo srautus, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių ribas. Spręsti susisiekimo infrastruktūros plėtrą, apimant ne mažiau kaip Liepų, Danės bei Fabrikų skersgatvio gatvių ribas, ties planuojamais sklypais sudarant teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį jų rekonstravimui. Esant galimybei suformuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės sklypą, jį prijungiant prie formuojamo sklypo.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2020 m. balandžio 7  d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt (arba planavimas@klaipeda.lt).

Su sprendimo rengti korektūrą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 įsakymo Nr. AD2-541 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ nuorašas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“ projektas

Planuojamos teritorijos schema

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams