Pradžia
Lt En

Pritarta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijai

Pritarta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros specialiojo plano...

Vadovaujantis 2016 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 458 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano rengimo“, rengiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialusis planas (toliau – Specialusis planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt.

Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 2965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas (tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt).

Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014-08-19 įsakymą Nr. 3-341 institucija, atsakinga už Specialiojo plano parengimą – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda 92251, tel. (8 46) 499 799, el. p. info@port.lt, interneto svetainė www.portofklaipeda.lt.

Kontaktinis asmuo: Plėtros ir akvatorijos priežiūros departamento Plėtros skyriaus viršininkas Algimantas Kungys (tel. (8 46) 499 603, el. p. a.kungys@port.lt).

Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt.

Kontaktiniai asmenys: Vandentvarkos padalinio Aplinkosaugos grupės vadovas Vytautas Belickas (tel. 8 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt) ir Planavimo grupės vadovaujanti specialistė Auksė Stanienė (tel. 8 674 17109, el. p. aukse.staniene@sweco.lt).

Planavimo darbų programa – Planavimo darbų programa patvirtinta 2016-07-25 įsakymu Nr. 3–249 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo”. Teritorijų planavimo lygmuo pagal projekto turinį – vietovės, bendrojo plano rengimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

  • suplanuoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos dalyje, kurios reikia efektyviai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje vykdomai veiklai užtikrinti;
  • nustatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros, jų teritorijų naudojimo ir apsaugos sąlygas bei reglamentus;
  • modernizuoti ir plėsti susisiekimo transporto infrastruktūrą bei numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
  • numatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Specialiojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje buvo parengta Specialiojo plano koncepcija ir atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). 2020-04-15 raštu Nr. 2-1868 planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – pritarė Specialiojo plano koncepcijai.

Susipažinti su Specialiojo plano koncepcija ir SPAV galima:

  • Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu http://sumin.lrv.lt/;
  • Institucijos, atsakingos už Specialiojo plano rengimą internetiniame tinklalapyje adresu https://www.portofklaipeda.lt;
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-21-16-339).

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content