Pradžia
Lt En

Skelbiamas Neįgaliųjų sporto projektų atrankos konkursas

Skelbiamas Neįgaliųjų sporto projektų atrankos konkursas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia 2021 m. Neįgaliųjų sporto projektų finansavimo iš miesto biudžeto atrankos konkursą.
Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (2021 m. kovo 25 d. Nr. T2-76).
Projektų paraiškos teikiamos nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki 2021 m. gegužės 4 d. (imtinai). Paraiškos teikiamos naudojantis nacionaline elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ arba atsiunčiant į elektroninį paštą: dokumentai@klaipeda.lt . Ranka užpildytos, kitais būdais pristatytos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.
Projekto paraišką gali teikti nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų arba Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, taip pat biudžetinės įstaigos (išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas), atitinkantys šias sąlygas:
1. steigimo dokumentuose nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto veiklą;
2. į projekte numatytas nuolatinio pobūdžio veiklas projekto vykdymo laikotarpiu planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų arba 85 proc. neįgaliųjų;
3. projekto veikloms vykdyti turi pakankamai žmogiškųjų ir materialinių išteklių:
3.1. fizinio aktyvumo ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuos ir ves sporto pedagogo, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintis darbuotojas (-ai);
3.2. turi nuosavybės ir (ar) panaudos, ir (ar) nuomos pagrindais projektui vykdyti patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą;
4. paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo;
5. viso projekto poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2 000 Eur.
Pareiškėjas pateikia: projekto paraišką (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą) ir priedus.
Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams – Dalia Želvytė-Mockuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyr. specialistė, tel. Nr. 40 17 22, el. p. dalia.zelvyte@klaipeda.lt 

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams