Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

SVV subjektai kviečiami teikti paraiškas

SVV subjektai kviečiami teikti paraiškas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia Klaipėdos miesto SVV subjektus, siekiančius reprezentuoti Klaipėdos miestą per ekonominį, socialinį ir kūrybinį aktyvumą verslo srityje bei įgyvendinti pridėtinę ekonominę ir (ar) socialinę vertę kuriančias idėjas, teikti paraiškas dalinio finansavimo konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T2-224).

 

KAS GALI TEIKTI

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti smulkiojo arba vidutinio verslo statusą turintys juridiniai arba fiziniai asmenys. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams pateikiama dalinio projektų finansavimo sąlygų apraše (aprašas).

PROJEKTŲ SĄLYGOS

Prioritetas teikiamas projektams, kuriais siekiama bendradarbiavimo pagrindu (kai projektą įgyvendins daugiau nei vienas SVV subjektas) įgyvendinti inovatyvias idėjas (projektų vertinimo kriterijai).

 

Verslo projektui, reprezentuojančiam Klaipėdos miestą skiriama iki 80 proc. bendros projekto vertės, bet ne daugiau kaip 15 000,00 Eur.

 

1. Finansinės priemonės pavadinimas - SVV subjektų dalinis finansavimas.

2. Projektų paraiškos gali būti teikiamos šioms priemonėms (veikloms):

  1. Rinkos veiklos plėtra (turimos rinkos plėtra įtraukiant naujus segmentus);
  2. Paslaugų teikimo būdų plėtra;
  3. Investicijos į plėtrą (automatizavimas, procesų skaitmenizavimas ir pan.);
  4. Miesto erdvių įveiklinimas SVV subjektų bendradarbiavimo pagrindu, turintis tęstinį pobūdį ir verslą skatinantį poveikį daugumai toje erdvėje ir aplink ją esančių verslo subjektų.

 KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų (aprašo 19 punktas). Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 7 dienos 17 val.

Kilus klausimams dėl SVV projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų konkurso konsultuoja: Gabrielė Martusevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės vyriausioji specialistė, tel. (8 46) 39 60 14, el. p. gabriele.martuseviciene@klaipeda.lt.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams