Pradžia
Lt En

VMI informuoja apie lengvatą laivų degalams

2024-07-04

Kaip taikoma Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta lengvatą laivų degalams?

  • Nuo akcizų yra atleidžiami laivų degalai, kurie tiekiami laivų navigacijos Europos Sąjungos vandenyse tikslams (įskaitant žvejybą), išskyrus laivų degalus, tiekiamus į asmeniniams poreikiams naudojamus laivus[1]. Laivas laikomas naudojamu asmeniniams poreikiams, kai juo naudojasi laivo savininkas ar kitas asmuo (nuomos ar kitais teisiniais pagrindais) kitiems negu komerciniams tikslams.
  • Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) bylose C-389/02 Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft, C-79/10 Systeme Helmholz, C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla, C-391/05 Jan De Nul, C-505/10 Sea Fighter yra suformavęs būtinuosius laivų degalų atleidimo nuo akcizų lengvatos taikymo kriterijus:

1) degalai turi būti panaudojami laivų navigacijos tikslams;

2) navigacija turi vykti ES vandenyse[2];

3) laivų degalai turi būti panaudojami komercinių paslaugų teikimui, t. y. veiklai, už kurią gaunamas atlygis.

  • Akcizų lengvata laivų degalams gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu yra tenkinami visi trys aukščiau nurodyti kriterijai, nustatyti ESTT bylose (išskyrus tuos atvejus, kai laivų degalai (laivai) naudojami laivų navigacijai ES vandenyse valstybinių institucijų funkcijų vykdymui[3]).
  • Tais atvejais, kai laivas turi vieną variklį, kuris vienu metu yra bendrai naudojamas tiek navigacijos tikslams, tiek kitų funkcijų atlikimui (pvz. žemsiurbės siurbimo įrangos veikimui atliekant uosto akvatorijos dugno valymo darbus), numatyta lengvata turi būti taikoma tik tai degalų daliai, kuri tiesiogiai sunaudojama navigacijos tikslams.
  • Ne pagal paskirtį panaudotų nuo akcizų atleistų degalų kiekis turi būti apskaičiuotas įvertinant proporcingai atliktų veiksmų mastą ir užfiksuotas buhalterinėje apskaitoje.
  • Laivo naudotojas už ne pagal paskirtį (ne navigacijai) panaudotų nuo akcizų atleistų degalų kiekį turi apskaičiuoti mokėtiną akcizų sumą taikant tarifą, galiojantį prievolės atsiradimo dieną[4], t. y. tą dieną, kai degalai, kuriems taikoma akcizų lengvata, buvo panaudoti ne pagal paskirtį.
  • Apskaičiuotą mokėtiną akcizų sumą laivo naudotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną[5] po prievolės atsiradimo dienos turi deklaruoti pateikdamas FR0630A formos Asmens akcizų deklaraciją ir jos priedų FR0630K ir FR0630D formas, vadovaudamasis Taisyklėmis[6].
  • FR0630A formoje deklaruota mokėtina akcizų suma už ne pagal paskirtį panaudotus nuo akcizų atleistus degalus sumokama iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą[7] (įmokos kodas 1001, sąskaitos skelbiamos čia).

Platesnė informacija apie lengvatos laivų degalams taikymą yra pateikiama Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkto komentare (https://www.vmi.lt/evmi/akcizai).

[1] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

[2] ESTT byloje C-391/05 Jan De Nul konstatavo, kad ES vandenimis reikia laikyti visus vandenis, kuriuose paprastai vyksta komercinė jūrinė navigacija, apimanti visus jūrinius laivus, įskaitant ir pačio didžiausio tonažo. Pagal šiuos kriterijus, tokiais vandenimis Lietuvos Respublikoje galėtų būti laikoma Lietuvos teritorinė jūra, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorija ir Būtingės naftos terminalo akvatorija.

[3] Trečiasis lengvatos taikymo kriterijus (laivų degalų panaudojimas komercinių paslaugų teikimui, t. y. veiklai, už kurią gaunamas atlygis) netaikomas, kai laivų degalai (laivai) naudojami laivų navigacijai ES vandenyse valstybinių institucijų funkcijų vykdymui, t. y. tokiais atvejais akcizų lengvata taikytina laivų degalams net ir tada, kai atlygis negaunamas arba jis gaunamas netiesiogiai (pvz., rinkliavų pavidalu ar pan.).

[4] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 11 straipsnis.

[5] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 10 straipsnio 7 dalis.

[6] Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.       VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

[7] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 12 straipsnio 1 dalis.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading