Pradžia
Lt En

Pritarta struktūros pertvarkai

Pritarta struktūros pertvarkai

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba lapkričio 28 d. posėdyje pritarė Savivaldybės administracijos struktūros pertvarkai. Naujojoje struktūroje neliks visų šešių departamentų, o dalis  skyrių ir poskyrių bus sujungiami bei stambinami. Taip siekiama pagreitinti sprendimų priėmimą ir daugiau dėmesio skirti miestui svarbių projektų įgyvendinimui. Pokyčiai įsigalios nuo ateinančių metų balandžio. 

 „Pertvarkos esmė – mažiau valdymo grandžių, mažiau vadovaujančių pozicijų, didinama atsakomybė už rezultatą. Labai svarbus aspektas – projektinio valdymo stiprinimas. Tai reiškia, kad aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai bus paskirti svarbiausių projektų vadovais, bus nustatyta aiški atsakomybė už projekto biudžetą, įgyvendinimo terminus bei rezultatus. Gal ši pertvarka ir nevisiškai tobula, tačiau tai nepalyginamai geriau nei tobula stagnacija“, – sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Dabartinėje Savivaldybės administracijos struktūroje yra trys valdymo grandys su 69 struktūriniais vienetais: 6 departamentai, 38 skyriai ir 25 poskyriai. Panaikinus visus šešis departamentus, jų direktoriams Savivaldybės administracijoje bus siūlomos vyriausiųjų patarėjų pareigos, jie bus atsakingi už konkrečius miestui svarbius ir stambius projektus. Panaikinus departamentus, skyrių vadovai turės daugiau savarankiškumo, o kartu jiems teks ir didesnė atsakomybė.

Daugiau dėmesio bus skiriama tarpinstituciniam bendradarbiavimui bei jaunimo ir bendruomenių reikalų, seniūnaičių veiklos koordinavimui. Šiam darbui Savivaldybės administracijoje formuojamos atskiros specialistų grupės – Tarpinstitucinio koordinavimo ir Jaunimo bei bendruomenių reikalų koordinavimo grupės. Taip pat formuojama Ekonominės plėtros grupė, kurios viena iš pareigų bus miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo priežiūros proceso organizavimas.

Dvi viešųjų ryšių ir viena tarptautinių ryšių srities pareigybė perkeliama į Tarybos ir mero sekretoriatą. Sujungus viešųjų ir tarptautinių ryšių srityje dirbančius specialistus siekiama formuoti bei vykdyti vieningą ir efektyvią viešųjų ir tarptautinių ryšių politiką.

Po pertvarkos Savivaldybės administracijos struktūroje bus 33 skyriai, 9  poskyriai, 3 grupės.

Pagrindiniai pokyčiai:

Panaikinti 6 departamentai: Investicijų ir ekonominės plėtros, Urbanistinės plėtros, Miesto ūkio, Socialinių reikalų, Finansų ir turto bei Ugdymo ir kultūros. Siekiant pagreitinti sprendimų priėmimą, sutrumpinta vertikali hierarchijos grandis, o turimas žmogiškųjų išteklių potencialas bus nukreipiamas stambių ir svarbių miestui projektų kokybiškam valdymui ir įgyvendinimui.

Sujungti skyriai:

Architektūros ir miesto planavimo skyrius prijungiamas prie Urbanistikos skyriaus ir suteikiamas naujas pavadinimas Urbanistikos ir architektūros skyrius. Taip siekiama išvengti besidubliuojančių funkcijų, užtikrinti greitesnę reakciją priimant teisės aktuose įtvirtintus pagal kompetenciją sprendimus, koordinuotai veikti urbanistikos ir architektūros srityje.

Kapinių priežiūros skyrius prijungiamas prie Miesto tvarkymo skyriaus. Kapinių priežiūros skyrius yra mažas struktūrinis vienetas, turintis keturias pareigybes, todėl jis prijungiamas prie miesto infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros funkcijas vykdančio Miesto tvarkymo skyriaus.

Mokesčių skyrius prijungiamas prie Finansų skyriaus. Mokesčių skyrius yra mažas struktūrinis vienetas, turintis 4 pareigybes, jis prijungiamas prie Finansų skyriaus siekiant koordinuotai vykdyti finansinių išteklių valdymo funkcijas.

Dokumentų valdymo, Archyvo ir Ūkio skyriai sujungiami į vieną Bendrąjį skyrių. Skyriai sujungiami dėl funkcijų panašumo (bendrosios, organizaciją aptarnaujančios funkcijos) bei siekiant sumažinti vadovaujančių asmenų skaičių. 

Panaikinami 12 poskyrių, esančių struktūriniuose padaliniuose. Siekiant sutrumpinti vertikalią valdymo grandį, naikinami poskyriai, turintys mažiau kaip 8 pareigybes, ir turintys analogiškas ar panašias funkcijas skyriuje.

Išformuojamas Informavimo ir e. paslaugų skyrius. Skyriuje esantys Informacinių technologijų bei Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriai tampa savarankiškais skyriais – Informacinių technologijų bei Klientų aptarnavimo.

Perkeliamos pareigybės. Informavimo ir e. paslaugų skyriaus vedėjo pavaldume esančios dvi viešųjų ryšių srityje dirbančių specialistų pareigybės perkeliamos į Tarybos ir mero sekretoriatą. Čia taip pat perkeliama viena Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus pareigybė. Sujungus viešųjų ir tarptautinių ryšių srities specialistus bei skiriant papildomą etatą tarptautinių ryšių koordinavimui, siekiama vykdyti vieningą bei efektyvią viešųjų ir tarptautinių ryšių politiką.

Skyriai tampa savarankiškesni. Panaikinus departamentus, skyrių vadovams tenka didesnė atsakomybė ir savarankiškumas, jie priskiriami  aukštesnei pareigybių grupei.

Įsteigiamos 8 vyriausiųjų patarėjų pareigybės.

Suformuojamos trys grupės:

Tarpinstitucinio koordinavimo grupė. Ši sritis stiprinama dėl pastaruoju metu vis aktualesnės nepilnamečių nusikalstamumo, socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų integravimo į bendruomenę problemos. Grupė formuojama iš esamų darbuotojų (2 darbuotojai), įsteigiama 1 nauja pareigybė.

Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupė. Grupė vykdys kompleksines funkcijas, apimančias jaunimo politikos, programų ir priemonių įgyvendinimą, vietos bendruomenių, vietos veiklos grupių, seniūnaičių veiklą, gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimą. Grupė formuojama iš esamų darbuotojų (2 darbuotojai), įsteigiama 1 nauja pareigybė.

Ekonominės plėtros grupė. Grupė formuojama vietoj dabartinio Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus. Ši grupė kompleksiškai dirbs organizuodama Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos iki 2030 m. įgyvendinimo priežiūros procesą, vykdys institucinę VšĮ „Klaipėda ID“, VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras“, asociacijos „Klaipėdos regionas“ veiklos priežiūrą.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content