Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas sportininko stipendijai gauti

2020-01-30

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas perspektyvaus Klaipėdos miesto sportininko stipendijai gauti 2020 metams.

Konkursas vykdomas, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašu⃰, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d.  sprendimu Nr. T2-211.

Paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruotos bei Klaipėdos mieste sportinę veiklą vykdančios sporto organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymus, kurios yra pasirašiusios sutartį su sportininku dėl jo ugdymo.

Stipendijos skiriamos:

  1. Klaipėdos miesto olimpinių individualių sporto šakų sportininkams nuo 14 iki 29 metų, kurie ne mažiau kaip paskutiniuosius 2 metus atstovavo Klaipėdos miestui sporto šakos rinktinėse;
  2. už praėjusių metų geriausią sportininko pasiektą rezultatą.

Sportininkui, neatitinkančiam nurodyto amžiaus, gali būti taikoma išimtis stipendijai gauti; pateiktas prašymas nagrinėjamas bendra tvarka.

Sporto organizacijos turi pateikti užpildytą paraiškos formą⃰.⃰  Paraiškos priimamos nuo 2020 m. sausio 30 d. iki vasario 12 d. (imtinai). Paraiška teikiama užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA, teikiama perspektyvaus Klaipėdos miesto sportininko stipendijai gauti 2020 metams“ (užpildyta paraiška ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka ir susegti; visi pateikiami dokumentai turi būti A4 formato).

Paraiškos gali būti teikiamos:

  1. Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab., pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.);
  2. naudojantis elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo sistema „E. pristatymas“. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kontaktinis asmuo – Aistė Viršilienė, Sporto ir kūno kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. aiste.virsiliene@klaipeda.lt, tel. 40 17 20.

 

*Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašas

**Klaipėdos miesto savivaldybės perspektyvaus sportininko paraiškos forma

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading