Pradžia
Lt En

Vaikų vasaros poilsio programų teikėjų dėmesiui

Vaikų vasaros poilsio programų teikėjų dėmesiui

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius kviečia teikti paraiškas Vaikų vasaros poilsio programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursui. 

Klaipėdos miesto Vaikų vasaros poilsio (toliau – VVP) programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursas (toliau – Konkursas) organizuojamas vadovaujantis „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Aprašas nustato VVP programų (toliau – Programa) paraiškų teikimo, atrankos ir vertinimo tvarką, reikalavimus programai ir jų vykdytojams, finansavimo sąlygas, vykdymo priežiūrą ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką (pridedama).

Programų finansavimo tikslas –didinti vaikų vasaros poilsio galimybes ir tikslingą mokinių užimtumą atostogų metu.

Konkursą inicijuoja, administruoja ir Programai numatytas Savivaldybės biudžeto lėšas skiria Programos teikėjams Savivaldybės administracija.

Reikalavimai VVP programoms ir programų vykdytojams (toliau – Teikėjas):

  1. Programos turi būti skirtos Klaipėdos miesto 6–18 metų vaikų vasaros poilsiui ir tikslingam jų užimtumui vasaros atostogų metu;
  2. grupėje turi būti ne mažiau negu 15 vaikų. Programos trukmė gali būti nuo 5 iki 14 dienų, Programos įgyvendinimas gali būti kartojamas kelias pamainas, užimant kitus vaikus.
  3. Programų Teikėjai turi turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre.

Su Teikėju, kurio įgyvendinamai Programai skirtas finansavimas, Savivaldybės administracija sudarys sutartį. Sutarties formą įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.  

VVP Programai vykdyti skirtos Savivaldybės lėšos gali būti naudojamos:

  1. Programą administruojančio ir vykdančio personalo darbo užmokesčiui ir su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat administruojančio ir (ar) vykdančio personalo paslaugų įsigijimui (užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ir kt.);
  2. prekėms ir paslaugoms, kurios tiesiogiai susijusios su Programos vykdymu, patalpų nuomai Programos įgyvendinimo metu.

Vienas Teikėjas Konkursui gali teikti vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų Teikėjų paraiškose.

Teikėjas teikia paraiškas iki 2018 m. balandžio 30 d. (imtinai) Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (Liepų g. 11, 114 kab.), ant užklijuoto ir užantspauduoto voko nurodęs „Paraiška vaikų vasaros poilsio programų atrankos konkursui“. Paraiškos teikiamos naudojantis registruoto pašto, kurjerių paslaugomis arba asmeniškai. Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos.

Teikėjas, atitinkantis reikalavimus, Konkursui pateikia:

  1. užpildytą ir Teikėjo arba jo įgalioto asmens pasirašytą ir patvirtintą antspaudu paraišką gauti lėšų Programai (Aprašo 2 priedas);
  2. Teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtintą kopiją (neteikia laisvojo mokytojo statusą turintys asmenys);
  3. verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimo kopiją (pateikia laisvojo mokytojo statusą turintys asmenys);
  4. elektroninę laikmeną, kurioje įrašyta Teikėjo arba jo įgalioto asmens pasirašyta ir patvirtinta anspaudu (išskyrus laisvuosius mokytojus) paraišką pdf formatu;
  5. Programos vykdytojo (-ojų) CV.

Už Paraiškoje pateikiamos informacijos teisingumą atsako Teikėjas.

Paraiškų vertinimą sudaro: paraiškų ir jų priedų tinkamumo ir Programų ekspertinis vertinimas.

Konsultacijas Paraiškų teikėjams teikia Sigita Muravjova, Švietimo skyriaus vyr. specialistė, darbo dienomis: I–IV nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V nuo 8.00 val. iki 15.45 val., adresu Liepų g. 7, 107 kab., tel. (8 46) 39 61 67, el. p. sigita.muravjova@klaipeda.lt

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei vaikų vasaros poilsio programų, atrankos ir finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (su priedais)

 

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content