Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

ŠVIETIMAS

Dėl Švietimo paslaugų Klaipėdos mieste kreiptis į skyriaus patarėją Vidą Bubliauskienę (+370 46 396 145, vida.bubliauskiene@klaipeda.lt, Liepų g. 7 Klaipėda, 108 kabinetas)

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS: Vaikai (mokiniai) priimami, pateikus rašytinį prašymą ir vaiko (mokinio) tapatybę identifikuojantį dokumentą. Jeigu priėmimo metu minėto dokumento nėra, jis pateikiamas vėliau. Švietimo įstaigos vadovas su vienu iš vaiko (mokinio) tėvu (globėju, rūpintoju) sudaro mokymo sutartį ir įsakymu paskiria vaiką (mokinį) į jo amžių atitinkančią klasę ar grupę. Apie vaiko (mokinio) priėmimą įstaiga informuoja Švietimo skyrių

*

Ukrainos studentams – galimybė tęsti studijas Vilniaus universitete

Vilniaus universitetas (VU) suteikia galimybę Ukrainos studentams nemokamai tęsti studijas Lietuvoje. Studentai gali perkelti studijas iš dabartinio universiteto Ukrainoje tiesiai į VU arba gali teikti paraiškas nemokamoms studijoms VU. VU taip pat įsteigė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stipendiją, kuri skiriama studentams Lietuvoje įsikurti ir pradėti studijas. Daugiau informacijos studentams iš Ukrainos ČIA.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS (VAIKAMS IKI 7 M.)

Dėl priėmimo į darželius kreiptis į:

Laisvos ugdymo vietos skelbiamos Savivaldybės svetainėje „Priėmimas į darželius“ ČIA. Informacija atnaujinama nuolat

Informacija apie priimtų vaikų duomenis teikiama Savivaldybės svetainėje „Priėmimas į darželius“ skiltyje „Priimtų vaikų iš Ukrainos skaičius“: https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/

Atlyginimo už vaiko maitinimo paslaugą lengvatų skyrimas:

Tėvai (globėjai, rūpintojai) teikia rašytinį prašymą švietimo įstaigos vadovui dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėse:

  • nemokėjimo iki 2022–2023 mokslo metų pabaigos;
  • mažinimo 50 % ar nemokėjimo nuo 2023–2024 mokslo metų pradžios. Sprendimą apie lengvatos dydį priima Savivaldybės administracijos komisija dėl lengvatų taikymo už maitinimo paslaugą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse, atsižvelgdama į švietimo įstaigos vadovo pateiktus dokumentus ar kitą reikalingą informaciją apie šeimos socialinę padėtį.

Visiems priešmokyklinukams skiriamas nemokamas maitinimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

BENDRASIS UGDYMAS (VAIKAMS NUO 7 M.)

Dėl priėmimo mokytis kreiptis:

Laisvos mokymo vietos skelbiamos Savivaldybės svetainėje „Priėmimas į mokyklas“ ČIA. Informacija atnaujinama nuolat. 

Priimtų mokinių duomenys teikiami Savivaldybės svetainėje „Priėmimas į mokyklas“: https://svietimas.klaipeda.lt/aktuali-informacija-ir-dazniausiai-uzduodami-klausimai/10

Mokiniams nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims skiriama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Priešmokyklinukams, 1-okams ir 2-okams nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas nevertinant šeimos pajamų be atskiro kreipimosi, o parama mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas 3–12 klasių mokiniams – vertinant šeimos pajamas. Dėl socialinės paramos reikia kreiptis į Savivaldybės administraciją (Liepų g. 11), o dėl nemokamo maitinimo – į mokyklos vadovą.

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Dėl priėmimo ugdytis kreiptis į:

Informaciją apie laisvas ugdymo vietas galima sužinoti švietimo įstaigoje. Švietimo įstaigų kontaktus ir priimtų ugdytinių duomenis galima rasti Savivaldybės svetainėje ČIA

Atlyginimo už ugdymo paslaugą lengvatų skyrimas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl atlyginimo nemokėjimo už neformalųjį vaikų švietimą pateikia prašymą švietimo įstaigų vadovams. Sprendimus dėl lengvatų taikymo priima įstaigos vadovas


14–29 METŲ JAUNIMUI ATVIROS VEIKLOS

Atviras jaunimo centras (I. Simonaitytės g. 24 ir P. Komunos g. 16A) organizuoja saviraiškos, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines, prevencines ir kitas atviras veiklas: https://www.kkljc.lt/struktura-ir-kontaktai/administraciniai-padaliniai/atviros-jaunimo-erdves/

DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS VAIKUI (MOKINIUI)

Kreiptis į:

  • Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (Debreceno g. 41) psichologę Dalią Bortnikienę, +370 685 45850, daliabortnikiene@gmail.com 
  • mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, į kurias priimtas vaikas (mokinys), psichologus, socialinius pedagogus 

PATYČIŲ PREVENCIJA: https://www.nsa.smm.lt/2022/03/07/rekomendacijos-neleiskime-isiplieksti-nesantaikai/ 

 

SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOS

Klaipėdos miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigos:

Kontaktinis asmuo sporto klausimais: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyr. specialistė Dalia Želvytė- Mockuvienė +370 46 40 17 22 Dalia.Zelvyte@klaipeda.lt

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS LIETUVIŲ KALBOS

Užimtumo tarnyba ukrainiečiams organizuoja lietuvių kalbos pamokas, kurias derins su aktyviomis darbo rinkos priemonėmis. Išsami informacija skelbiama Užimtumo tarnybos interneto svetainėje (https://uzt.lt )

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams