Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Verslo projektų dalinio finansavimo konkursas

Baigėsi kvietimas teikti paraiškas dalinio finansavimo konkursui 

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T2-224).

KAS GALI TEIKTI

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti smulkiojo arba vidutinio verslo statusą turintys juridiniai arba fiziniai asmenys. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams pateikiama dalinio projektų finansavimo sąlygų apraše (aprašas).

PROJEKTŲ SĄLYGOS

Prioritetas teikiamas projektams, kuriais siekiama bendradarbiavimo pagrindu (kai projektą įgyvendins daugiau nei vienas SVV subjektas) įgyvendinti inovatyvias idėjas (projektų vertinimo kriterijai).

Verslo projektui, reprezentuojančiam Klaipėdos miestą skiriama iki 80 proc. bendros projekto vertės, bet ne daugiau kaip 15 000,00 Eur.

FINANSAVIMO KRYPTYS

  1. Rinkos veiklos plėtra (turimos rinkos plėtra įtraukiant naujus segmentus);
  2. Paslaugų teikimo būdų plėtra;
  3. Investicijos į inovacijas (automatizavimas, procesų skaitmenizavimas ir pan.);
  4. Miesto erdvių įveiklinimas SVV subjektų bendradarbiavimo pagrindu, turintis tęstinį pobūdį ir verslą skatinantį poveikį daugumai toje erdvėje ir aplink ją esančių verslo subjektų.

 KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų (aprašo 14 punktas). Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

2021 m. gegužės 7 d. 14 – 15:30 val. vyks konsultacija (nuotoliniu būdu) SVV subjektų projektų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškų pildymo klausimais.

Dalyvių išankstinė registracija vyksta iki š. m. gegužės 4 d. 17 val. el. paštu: edita.sukyte@klaipeda.lt, nurodant dalyvio vardą, pavardę bei atstovaujamą SVV subjektą.

Dėl priemonės konsultuoja Edita Šukytė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės vyriausioji specialistė, tel. (8 46) 39 60 14, el. p. edita.sukyte@klaipeda.lt

 

2020 m. vykusi konsultacija:

 

Patirtų išlaidų kompensavimo konkursas

Kvietimas teikti paraiškas pratęstas iki spalio 29 d. 15:45 val. 

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T2-224).

KAS GALI TEIKTI

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti smulkiojo arba vidutinio verslo statusą turintys juridiniai arba fiziniai asmenys. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams pateikiama išlaidų kompensavimo projektų finansavimo sąlygų apraše (aprašas).

PROJEKTŲ SĄLYGOS

Finansuojamos smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų paraiškos dėl patirtų išlaidų per pastaruosius 12 mėnesių, pateikus pagrindžiančius dokumentus. Paraiškos vertinamos vadovaujantis patvirtintais kriterijais (paraiškų vertinimo kriterijai).

  1. SVV subjektui kompensuojama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 400,00 Eur metinio narystės mokesčio išlaidų Klaipėdos miesto asocijuotose verslo struktūrose;

  2. SVV subjektui kompensuojama 50 proc., bet ne daugiau kaip 1500 Eur komercinės paskirties nekilnojamojo turto (išskyrus sandėliavimo) arba darbo vietos Klaipėdos mieste nuomos mokesčio išlaidų (veikla vykdoma pagal EVRK kodus);

  3. SVV subjektui kompensuojama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur išradimų patentavimo ir dizaino registravimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu išlaidų.

KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų (aprašo 13 punktas). Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Dėl priemonės konsultuoja Edita Šukytė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės vyriausioji specialistė, tel. (8 46) 39 60 14, el. p. edita.sukyte@klaipeda.lt

 

Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. liepos 1 d.  

KAS GALI TEIKTI

Prašymus suteikti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas gali teikti asmenys, vykdantys Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, susijusią su menu, dailiaisiais amatais, etnografiniais verslais,taip pat vykdantys Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, skatinančią turizmą vadovaujantis šiais aprašais:

Lengvatų teikimo asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, susijusią su menu, dailiaisiais amatais, etnografiniais verslais, tvarkos aprašas

Lengvatų teikimo asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, skatinančią turizmą, tvarkos aprašas

Lengvatų teikimo asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto istorinėse dalyse kompleksinį pastatų fasadų ar stogų tvarkymą arba įrengusiems mažosios architektūros ar puošybos elementus, tvarkos aprašas

KUR IR KAIP KREIPTIS

Prašymai teikiami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai: dokumentai@klaipeda.lt

Dėl priemonės konsultuoja Tadas Kirstukas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 46) 39 60 22, el. p. tadas.kirstukas@klaipeda.lt

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams