Pradžia
Lt En

Parengtas detaliojo plano (patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. AD1-3445) keitimas, žemės sklype Marių g. 17

Informuojame, kad parengtas Vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento - žemės sklypo Marių g. 17, Klaipėdoje, detaliojo plano, teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. AD1-3445, keitimas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. AD1-839 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. AD1-1395 „Dėl detaliojo plano keitimo tikslų“, 2015 m. birželio 11 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. J9-921 ir Planavimo darbų programa, patvirtinta Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. AD1-1563.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, http://www.klaipeda.lt, tel. (8 46) 39 61 63, el. paštas planavimas@klaipeda.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Žardupiai“, Taikos pr. 4A-43, LT-91229, Klaipėda, tel. 8 46 341915, el. paštas info@nts.lt

Plano rengėjas: UAB „Projus“, Minijos g. 157-118, LT-93185, Klaipėda, tel. 8 698 71393, el. paštas projus@projus.lt. Informaciją teikia: projekto vadovas Algirdas Sviderskas, tel.  8-698 71393.

Detaliojo plano lygmuo: vietovės.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Marių g. 17, Klaipėdoje (plotas – 0,2165 ha) nagrinėjant kvartalą.

Detaliojo plano keitimo rengimo tikslai: pakeisti / patikslinti žemės sklypo ribas ir plotą, nekeičiant sklypo paskirties, pakeisti naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijas, nustatyti / pakeisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus. 

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: 2015-2018 m.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Planavimo dokumentas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas, nes vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, planuojama plėtra neatitinka LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytos veiklos. 

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą teikiama plano rengėjo: UAB „Projus“, Minijos g. 157-118, LT-93185, Klaipėda, tel. 8 698 71393, el. paštas projus@projus.lt.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima: darbo dienomis nuo  2016 m. kovo 29 d. iki 2016 m. balandžio 12 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje I-jame aukšte (116 kabinetas), Liepų g. 11, Klaipėda arba  UAB „Projus“, Minijos g. 157-118, LT-93185, Klaipėda, tel. 8 698 71393, el. paštas projus@projus.lt.

Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. balandžio 5 d. iki 2016 m. balandžio 12 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėdoje pirmame aukšte esančiame stende.

Viešo svarstymo susirinkimas (ir dalyvių registracija) vyks 2016 m. balandžio 13 d. 15.00 val., Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėda,  antrame aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus ir pageidavimus detaliajam planui galima teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jei jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti plano rengėjui - UAB „Projus“, Minijos g. 157-118, LT-93185, Klaipėda, tel. 8-698-71393, el. paštas projus@projus.lt.

Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Danės g. 17, Klaipėda) įstatymų nustatyta tvarka.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys 

Inžinerinių tinklų planas

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading