Pradžia
Lt En

Parengtas teritorijos prie pastato Palangos g. 12 (pasikeitus adresui – Stoties g. 10A), detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-3, koregavimas

Informuojame visuomenę apie parengtą Teritorijos prie pastato Palangos g. 12 (pasikeitus adresui – Stoties g. 10A), detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-3, koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Stoties g.10A (kad. Nr. 2101/0001:846), Klaipėdos mieste. Plotas – 0.1842 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g.11, Klaipėda. tel. 8 46 39 60 24, el. paštas – planavimas@klaipeda.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „SolarTech“, adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-23 įsakymas Nr. AD1-3770 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Planavimo tikslai: pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių; nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, jei jie nenustatyti galiojančiame detaliajame plane.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-03-22 iki 2016-04-05 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-21-16-30) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-04-05), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Sprendiniai

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading