Pradžia
Lt En

Parengtas teritorijos tarp Jūrininkų pr., Taikos pr., Smiltelės g. ir Smiltelės upės detaliojo plano koregavimas žemės sklypams Kurėnų g. 22 ir Kurėnų g. 24

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijos tarp Jūrininkų pr., Taikos pr., Smiltelės g. ir Smiltelės upės detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000-01-27 sprendimu Nr.18, koregavimo žemės sklypams Kurėnų g. 22 (kad. Nr.2101/0008:363) ir Kurėnų g. 24 (kad. Nr.2101/0008:364).

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Kurėnų g. 22 (kad. Nr.2101/0008:363), Kurėnų g. 24 (kad. Nr.2101/0008:364) Klaipėdos mieste. Plotas – 0.12 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda. tel. 8-46 39 61 40, el. p. planavimas@klaipeda.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Statybų įrenginiai“, adresas korespondencijai - J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-31 įsakymas Nr.AD1-2165 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“ ir 2017-09-27 įsakymas Nr.AD1-2411 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui, bei nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus; esant poreikiui koreguoti sklypų ribas ir plotus arba sujungti juos į vieną.

Planavimo uždavinys: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus, esant poreikiui koreguoti sklypų ribas ir plotus arba sujungti juos į vieną.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2017-12-11 iki 2017-12-22 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-21-17-529) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-12-22), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendiniai

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading