Pradžia
Lt En

Parengtas teritorijos tarp Taikos pr., Jūrininkų pr., pravažiavimo į Žardupės gatvę ir bendrajame plane numatytos bendro naudojimo teritorijos, žemės sklypuose Jūrininkų pr. 33, Jūrininkų pr. 27A, Jūrininkų pr. 27, kad. Nr. 2101/0032:3, detalusis planas

Informuojame, kad parengtas teritorijos prie Jūrininkų prospekto vakarinės dalies detalaus plano projekto, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 1996 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 525, žemės sklypų Jūrininkų pr. 25 ir 27 bei jų gretimybių, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-2, žemės sklypų Jūrininkų g. 35 ir Jūrininkų g. 37, Klaipėdoje, bei jų gretimybių, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-309, keitimo teritorijoje tarp Taikos pr., Jūrininkų pr., pravažiavimo į Žardupės gatvę ir bendrajame plane numatytos bendro naudojimo teritorijos, žemės sklypuose Jūrininkų pr. 33, Jūrininkų pr. 27A, Jūrininkų pr. 27, kad. Nr. 2101/0032:3, Klaipėdoje, detalusis planas.

Planavimo tikslai – pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus, numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritoriją (želdynų) ir kitus žemės sklypus, detalizuoti Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytų bendro naudojimo teritorijų (želdynų) ribas.

Planuojamos teritorijos plotas - apie 13 ha.

Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. AD1-2224 ”Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai” ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. AD1-2267 ”Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų”.

Vadovaujantis ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo” nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, ”Planų ir programų stateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. D1-456, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. AD1-317 priėmė sprendimą nevykdyti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. AD1-804 patvirtinta detaliojo plano teritorijos vystymo koncepcija, ji skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt.

Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia detaliojo plano rengėjas UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima darbo dienomis nuo 2016 m. balandžio 12 d. iki 2016 m. balandžio 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, pirmame aukšte 116 kabinete, adresu Liepų g. 11, Klaipėda ir planavimo iniciatoriaus A. Griciaus autotransporto įmonės patalpose, adresu Jūrininkų pr. 27, Klaipėda.

Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. balandžio 18 d. iki 2016 m. balandžio 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, adresu Liepų g. 11, Klaipėdoje, pirmame aukšte esančiame informaciniame stende.

Viešo svarstymo susirinkimas (ir dalyvių registracija) vyks 2016 m. balandžio 26 d. 10.00 val., Klaipėdos miesto savivaldybėje, adresu Liepų g. 11, Klaipėda, 137 kabinete.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda; tel. (8 46) 396 140, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Planavimo iniciatorius - A. Griciaus autotransporto įmonė, Jūrininkų pr. 27, 95225 Klaipėda; tel. (8 46) 342 780, faks. (8 46) 341 346; el. paštas info@agriciaus.lt.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686) 98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.

Koncepcija

Sprendiniai (Aiškinamasis raštas)

Sprendiniai (Brėžinys)

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading