Pradžia
Lt En

Parengtas žemės sklypų Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-3085, koregavimas žemės sklype Smiltynės g. 2 (kad. Nr. 2101/0011:0016)

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-3085, koregavimą žemės sklype Smiltynės g. 2 (kad. Nr. 2101/0011:0016).

Planuojama teritorija: žemės sklypas Smiltynės g. 2 (kad. Nr. 2101/0011:0016), Klaipėdoje. Planuojamas plotas – 13,2357 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. Tel.: (8 46) 21 94 09, el. paštas – planavimas@klaipeda.lt.

Detaliojo plano korektūros rengimo iniciatorė: valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos jūrų muziejus (įgaliotas asmuo Stanislovas Lukšas), adresas: Turgaus a. 27, 91244 Klaipėda. Tel.: 8 686 06110, el. paštas – stanislovas@archko.lt.

Detaliojo plano korektūros rengėjas: UAB „Archko“, Turgaus a. 27, 91244 Klaipėda. Tel.: 8 686 06110, el. paštas – stanislovas@archko.lt.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. AD1-2428 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“  ir 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. AD1-2672 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo intensyvumą).

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka susipažinti galima nuo 2016-12-19 iki 2017-01-02 imtinai: Klaipėdos miesto savivaldybės patalpose, internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-16-361) ir plano rengėjo – UAB „Archko“ patalpose, Turgaus a. 27, 91244 Klaipėda. Informacija tel.: 8 686 06110, el. paštas stanislovas@archko.lt.  

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-01-02), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d.d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Danės g. 17, Klaipėda.

Teisės aktų nustsatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Sprendiniai (Aiškinamasis raštas);

Sprendiniai (Pagrindinis brėžinys);

Sprendiniai (Infrastruktūros objektų ir inžinerinių komunikacijų brėžinys);

Architektūrinio sprendimo vizualizacijos.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading