Pradžia
Lt En

Informacija apie parengtus žemės sklypo Liepų g. 81, Klaipėdoje, detaliojo plano sprendinius

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Liepų g. 81 detaliojo plano projekto pakartotiną viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. J9-1492, 2013-12-30.

Planuojamos teritorijos adresas – žemės sklypas Liepų g. 81, Klaipėda.

Planavimo organizatorius – UAB „ Memel Invest“, Liepų g. 81, LT-92195 Klaipėda.

Plano rengėjas – E. Andrijausko projektavimo firma, Turgaus a. 25, LT-91246 Klaipėda, tel.: 8 46 411956, el. paštas: architektubiuras@partneriai.com.

Detaliojo plano rengimo tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus; detalizuojant bendrajame plane nustatytus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti.

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos sujungiamos.

Detaliojo plano rengimo terminas: 2014 m – 2017 m.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. imtinai plano rengėjo patalpose.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. liepos 18 d. iki 2016 m. liepos 29 d. imtinai plano rengėjo patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2016 m. rugpjūčio 2 d. 10 val. plano rengėjo patalpose adresu Turgaus a. 25, LT-91246 Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading