Pradžia
Lt En

KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TIKSLŲ MINIJOS G. 180, KLAIPĖDA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į AB Vakarų laivų gamykla direktoriaus Arnoldo Šileikos 2015-12-16 pateiktą prašymą ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015-11-25 raštu Nr. (8.4)-2D-18314 pateiktą nuomonę, 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. AD1-107 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ (kopija pridedama) pritarė iniciatyvai pradėti rengti žemės sklypo Minijos g. 180, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T2-160, ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos į pietus nuo Senosios Smiltelės gatvės detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-247, koregavimą.

Vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo tikslai - nekeičiant žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, nustatyti papildomą naudojimo būdą, nustatyti / tikslinti privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, koreguojant žemės sklypo Minijos g. 180, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T2-160, ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos į pietus nuo Senosios Smiltelės gatvės detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-247, sprendinius.

Fiziniai ir juridiniai asmenys pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2016 m. sausio 28 d. gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas bei pasiūlymo pateikimo datą.

 

Sprendimo ir planavimo tikslų dokumentai:

  1. AB Vakarų laivų gamykla direktoriaus 2015-12-14 prašymas Nr. S-15/77;
  2. Planuojamos teritorijos schema;
  3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. AD1-107;
  4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų“ projektas.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading