Pradžia
Lt En

Pradedama teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g., Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. AD1-1793, korektūra

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad atsižvelgiant į UAB  „Darsida“, UAB „NESTE LIETUVA“ ir UAB „Lidl Lietuva“ iniciatyvą, bus rengiama apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g., Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. AD1-1793, korektūra žemės sklypuose, kurie detaliajame plane pažymėti numeriais E78, E80 ir E81.

Detaliojo plano korektūros rengimo tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, atlikti nustatytų žemės sklypų ribų ir plotų pakeitimus; nepanaikinti ir nepabloginti žemės sklypo Smiltelės g. 19 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-406, sprendinių, susijusių su visuomenės (viešuoju) interesu, įvykdant 2014 m. birželio 13 d. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo sutartyje Nr. J9-788 numatytos viešosios infrastruktūros įrengimą visa apimtimi.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje /. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2016 m. kovo 30 d. galima teikti elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt.

Planavimo darbų programa bus paskelbta ją patvirtinus.

PRIDEDAMA:

  1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. AD1-539 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“, 1 lapas.
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo tikslų“ projektas.
  3. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading