Pradžia
Lt En

Priimtas sprendimas dėl Klaipėdos miesto SVV subjektų pateiktų paraiškų patirtoms išlaidoms kompensuoti finansavimo

2020-01-06

Vienas SVV subjektas turėjo galimybę teikti projekto paraišką ne daugiau kaip 3 (trims) skirtingoms finansinės paramos priemonės veikloms:

  • Naujo SVV subjekto steigimui Klaipėdos mieste kompensuojama iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 200,00 Eur su įmonės steigimu susijusių ir dokumentais pagrindžiamų išlaidų;
  • SVV subjektui, rengiančiam investicinį projektą, verslo planą ir (ar) paraišką finansavimui gauti iš kitų fondų, kompensuojama iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur., dokumentais pagrįstų konsultantų ir (ar) ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų;
  • Internetinių svetainių sukūrimo / nuomos/ administravimo per 1 kalendorinius metus paslaugų išlaidų kompensavimas iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur;
  • SVV subjekto naujos darbo vietos sukūrimo priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas iki 80 proc. Kompiuterinės įrangos įsigijimas finansuojamas iki 400,00 Eur. Sukūrus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 300,00 Eur. Maksimali finansavimo suma darbo priemonėms įsigyti – 1500,00 Eur: 
  • SVV subjektui, teikiančiam paraiškas išradimų patentavimui ir dizaino registravimui nacionaliniu mastu kompensuojama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 400,00 Eur LR valstybinio Patentų biuro suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyrius vadovaudamasis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo nuostatomis ir Finansavimo sąlygų aprašu, atliko smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų patirtų išlaidų kompensavimo konkursui pateiktų paraiškų administracinį vertinimą. Paraiškų naudingumo vertinimą atlikusi Paraiškų vertinimo komisiją pateikė rekomendaciją Klaipėdos miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo tarybai prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – SVVT). SVVT išnagrinėjusi paraiškas pateikė rekomendaciją Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų patirtų išlaidų kompensavimo.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-06 įsakymu Nr. AD1-13 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų patirtų išlaidų kompensavimo“ finansuojamos šių SVV subjektų patirtos išlaidos:

Eil. Nr.

Paraiškos teikėjas

Kompensuojamų išlaidų rūšis (pagal Finansavimo sąlygų aprašą)

Rekomenduojama skirti lėšų suma

1.

UAB „Popa LT“

800,00 Eur verslo plano parengimo išlaidos; 395,00 Eur dizaino registravimo ES duomenų bazėje išlaidos, 798,00 patirtų internetinės svetainės sukūrimo ir administravimo  patirtų išlaidos

1993,00 Eur

2.

Dėl MB „Tvarkingas namas“

patirtų internetinės svetainės sukūrimo išlaidos

547,95 Eur

3.

Dėl MB „Urbanistinė architektūra“

naujos darbo vietos sukūrimo priemonių įsigijimo išlaidos

838,00 Eur

4.

UAB „4D projektai“

naujos darbo vietos sukūrimo priemonių įsigijimo išlaidos

1500,00 Eur

Bendra suma

 

4878,95 Eur

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading