Pradžia
Lt En

Rekomendacijos dėl koronaviruso (COVID-19)


INFORMACIJA DĖL KARANTINO

Siekiant suvaldyti COVID-19 plitimą, Vyriausybės sprendimu visoje Lietuvoje skelbiamas karantinas.

Karantino režimas galioja nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 29 d. 24:00 val.

Karantino metu galiosiantys reikalavimai:

 

RIBOJIMAI KARANTINO METU

Renginiai

Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus:

 • aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų;
 • laidotuves, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis; 

Rekomenduojama:

 • riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių – palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į darbą, prekybos vietą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų;
 • nerengti asmeninių švenčių privačiose erdvėse arba jas organizuoti dalyvaujant ne daugiau nei 10 asmenų dėvint kaukes;
 • riboti artimą kontaktą su kitų šeimų ir (ar) namų ūkių nariais arba susitikti ne daugiau nei dviejų šeimų ir (ar) namų ūkių nariams dėvint kaukes.

Viešojo maitinimo įstaigos (restoranai, kavinės, barai, naktiniai klubai ir kitos pramogų vietos)

Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, išskyrus:

 • maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;
 • viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose.

Apsauginės veido kaukės

Visose viešose vietose privalomos apsauginės veido kaukės (asmenims nuo 6 m.). Išimtys taikomos:

 • asmenims, kai jie sportuoja;
 • aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams;
 • paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;
 • neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;
 • už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus šeimos narius.

Kaukę būtina dėvėti apgyvendinimo vietų bendrojo naudojimo patalpose.

Rekomenduojama dėvėti kaukę privačioje asmeninėje šventėje, jei tokia rengiama, ar bendraujant su kitos šeimos/ namų ūkio nariais.

Judėjimas šalies viduje

Viešose vietose ne didesnės nei 5 asmenų grupės, išskyrus šeimos narius (tarp asmenų ar grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių) 2 metrų atstumas).

Ribojamas keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais - leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

Rekomenduojama:

 • riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių – palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į darbą, prekybos vietą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų;
 • nerengti asmeninių švenčių privačiose erdvėse arba jas organizuoti dalyvaujant ne daugiau nei 10 asmenų dėvint kaukes;
 • riboti artimą kontaktą su kitų šeimų ir (ar) namų ūkių nariais arba susitikti ne daugiau nei dviejų šeimų ir (ar) namų ūkių nariams dėvint kaukes.

Viešasis ir privatus sektorius

 • Viešajame sektoriuje privalomas mišrus arba nuotolinis darbas, išskyrus kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje.
 • Rekomenduojama šį reikalavimą taikyti ir privačiam sektoriui.
 • Parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose ir teritorijose šalia jų turi būti užtikrinamas 10 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo bei užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos (toliau - OV sprendimu nustatytos sąlygos).
 • Paslaugų teikimo vietose (išskyrus apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas) turi būti užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo bei užtikrinamos kitos OV sprendimu nustatytos sąlygos.
 • Apgyvendinimo paslaugos teikiamos:
  • apgyvendinant viename kambaryje ne daugiau nei po 2 asmenis, išskyrus šeimos narius;
  • bendro naudojimo patalpose užtikrinant visų asmenų kaukių dėvėjimą ir laikantis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių);
  • užtikrinant kitas OV sprendimu nustatytas sąlygas.
 • Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veikla.
 • Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, individualius (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimus, teikiamus fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, fizinį aptarnavimą bibliotekose, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas.

Ugdymas

 • Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas;
 • ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas;
 • neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos OV sprendimu nustatytos sąlygos ir:
  • įgyvendinamos mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, vykdant tos mokyklos ugdymo planą, pailgintos dienos grupių ar visos dienos mokyklos veiklą;
  • organizuojamos atvirose erdvėse (lauke);
  • vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;
  • vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose, užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam;
 • neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalus profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus kai mokymas vykdomas užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas ne didesnėmis kaip 5 žmonių grupėmis, patalpose, kuriose vykdomas mokymas, užtikrinant 10 m2 plotą vienam besimokančiajam;
 • profesinis mokymas (ar jo dalis), išskyrus pirminį profesinį mokymą vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa ir aukštojo mokslo studijos (ar jų dalis) vykdomos nuotoliniu būdu, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas;
 • švietimo pagalba teikiama, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu būdu.

Sveikatos sritis

 • Draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių lankymą;
 • ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl paslaugų teikimo būdo, labiausiai atitinkančio paciento interesus. Kontaktiniu būdu teikiamos šios paslaugos:
  • odontologijos paslaugos;
  • nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos;
  • vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą paslaugos;
  • vykdant ligų prevencijos programas;
  • įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugos;
 • Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – paslaugos dėl COVID-19) organizuojamos klasteriniu – teritoriniu principu pagal šio nutarimo priedą ir laikantis sveikatos apsaugos ministro ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pagal kompetenciją nustatytų reikalavimų. Paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja šio nutarimo priede nurodytos paslaugų teikimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – organizuojančios ASPĮ), kuriose yra infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams gydyti skirti padaliniai arba žmogiškieji ištekliai organizuoti infekcinių ligų plitimo stabdymą, ir kurios organizuoja ir koordinuoja paslaugų dėl COVID-19 teikimą šio nutarimo priede nustatytoje veikimo teritorijoje. Organizuojančios ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui pasitelkia kitas veikimo teritorijoje esančias ir šio nutarimo priede nurodytas asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – pasitelkiamos ASPĮ). Organizuojančių ASPĮ nurodymai dėl paslaugų dėl COVID-19 teikimo organizavimo pasitelkiamoms ASPĮ yra privalomi (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip). Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 organizavimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas pagal kompetenciją;
 • Organizuojančių ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui koordinuoti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas savo sprendimu paskiria ASPĮ organizuojančių įstaigų veiklos koordinatorių (toliau – Koordinatorius). Koordinatorius paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja bendradarbiaudamas su savivaldybių merais ir administracijų direktoriais. Koordinatoriaus nurodymai privalomi organizuojančioms ASPĮ ir pasitelkiamoms ASPĮ (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip).

Socialinė globa

 • Draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu;
 • teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Kalinių lankymas

 • Apribojamas ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimas ir vykdymas.

Pabėgėlių lankymas

Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC):

 • draudžiamas URC apgyvendintų prieglobsčio prašytojų, turinčių teisę judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išėjimas iš URC ilgesniam nei 2 valandų laikotarpiui per parą;
 • draudžiamas URC apgyvendintų užsieniečių lankymas, išskyrus susitikimus su jų advokatais.

Religinės apeigos

 • Rekomenduojama veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas nuotoliniu būdu (išskyrus laidotuvių apeigas, kai dalyvaujama ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis) arba tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų (užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.

Atvykimas iš užsienio

PAPILDOMI RIBOJIMAI KLAIPĖDOS MIESTE

 
 • Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, vykdančiose pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – mokyklos), ugdymą pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdyti nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, įgyvendinančiose pradinio ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokyklose antrųjų klasių fizinio ugdymo pamokas, skirtas plaukimo mokymui, pakeisti į fizinio ugdymo pamokas, vykdomas mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
 • neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą (popamokinė veikla ir sportinis ugdymas) vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti;
 • profesinį mokymą (ar jo dalis), išskyrus profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, taip pat ir neformalų profesinį mokymą vykdyti nuotoliniu būdu;
 • dienos centruose vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims išlaikyti ne mažesnį kaip 10 kv. m. plotą 1 paslaugų gavėjui; paslaugas teikti ne didesnėms nei 5 asmenų grupėms; naudoti mišrų tiesioginį arba nuotolinį paslaugų teikimo būdą, mažinant tiesiogines paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų skaičių;
 • globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų gyventojams uždrausti išvykti ar išeiti už globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų teritorijos ribų, išskyrus gyvybiškai svarbių poreikių tenkinimo, ugdymo įstaigų lankymo atvejais. Apie šią tvarką informuoti globotinių artimuosius;
 • Klaipėdos miesto nakvynės namų laikino apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugų gavėjams uždrausti išvykti už įstaigos teritorijos ribų, išskyrus gyvybiškai svarbių poreikių tenkinimo atvejais. Laikino apnakvindinimo paslaugas organizuoti 24 val. per parą režimu, gyventojams organizuojant maitinimą įstaigoje. Naujiems paslaugų gavėjams taikyti saviizoliacijos sąlygas;
 • socialinių paslaugų įstaigoms teikti vaikų dienos centrų paslaugas vaikams nuotoliniu būdu;
 • socialines paslaugas namuose teikiančioms įstaigoms veiklą organizuoti taip, kad užtikrintų gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą tokiu dažnumu, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: suteikiamos priežiūros paslaugos, aprūpinama maistu, medikamentais. Socialines paslaugas teikiantiems specialistams, jei įmanoma, klientų kasdienius poreikius vertinti komunikacinėmis ryšio priemonėmis. Paslaugų teikimo intensyvumą derinti telefonu ar kitomis nuotolinėmis formomis su paslaugas gaunančiu asmeniu, pagal galimybę retinant vizitus, pvz., nuperkant maisto daugiau. Esant darbuotojo ir kliento bendram sutarimui, maisto produktai galėtų būti palikti ir prie kliento durų.

 


 

DAUGIAU INFORMACIJOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SVETAINĖJE

INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS uŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SVETAINĖJE

Konsultacijos dėl patalpų saviizoliacijai ir kitais su koronavirusu susijusiais klausimais Klaipėdoje teikiamos nuo 8 iki 17 val. telefonu:   

8 640 93342

 

Koronaviruso karštoji linija  

1808

DĖL COVID-19 PACIENTŲ, SERGANČIŲ LENGVA FORMA, PERVEŽIMO

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija organizuoja iš penkių didžiųjų Lietuvos ligoninių (Vilniaus universiteto Santaros Infekcinių ligų centro ir Vaikų ligoninės, Kauno klinikinės ligoninės, Klaipėdos universitetinės ligoninės, Respublikinės Panevėžio ligoninės ir Respublikinės Šiaulių ligoninės) išrašomų pacientų (sergančių COVID-19 liga lengva forma) arba iš gyvenamųjų vietų, kai COVID-19 liga žmogui patvirtinta mobiliuose punktuose ar karščiavimo klinikose, kurie yra Klaipėdos miesto gyventojai, pervežimą į Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas ir paskirtas sveikatos priežiūros įstaigas, jiems dar būtinam tolimesniam izoliavimuisi ir savarankiškam ambulatoriniam gydymui.

Ligoninės, kurios išleidžia minėtus pacientus, karščiavimo klinikos, mobilūs punktai ar patys asmenys, sergantys COVID-19 liga lengva forma, apie pervežimo paslaugos poreikį turi informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją tel. 8 46 396322 arba el. paštu birute.norvilaite@klaipeda.lt. Visas pervežimo procesas ir apgyvendinimas bus sukoordinuotas.

 


Emocinės ir psichologinės pagalbos kontaktai

Emocinės paramos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

Internete

 

Jaunimo linija

Budi savanoriai konsultantai

8 800 28888

I-VII visą parą

Registruotis ir rašyti svetainėje: www.jaunimolinija.lt

Pokalbiai internetu: www.jaunimolinija.lt/pokalbiai-internetu (pokalbiai internetu vyksta nuo pirmadienio iki šeštadienio 18-22 val.)

 

JAUNIMUI

Paramą teikia savanoriai

Vaikų linija

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111

I-VII 11:00 - 21:00

 

http://www.vaikulinija.lt

Pokalbiai internetu vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio 18-21 val. 

 

VAIKAMS

Paramą teikia savanoriai

 

Linija „Doverija“ (parama teikiama rusų kalba)

Budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui.

8 800 77277

II-VI 16.00 - 20.00

 

 

JAUNIMUI RUSŲ KALBA

Paramą teikia savanoriai moksleiviai

Pagalbos moterims linija

Budi profesionalai, savanoriai konsultantai

8 800 66366

I-VII visą parą

Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt 

www.pagalbosmoterimslinija.lt

Pokalbiai internetu vyksta sekmadieniais, pirmadieniais ir antradieniais 17-21 val.

MOTERIMS

Paramą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

Vilties linija

Budi profesionalai, savanoriai konsultantai

116 123

I-VII visą parą

Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arba vilties.linija@gmail.com

SUAUGUSIEMS

Paramą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Sidabrinė linija“

8 800 800 20

I-V

8.00-20.00

 

www.sidabrinelinija.lt

 

SENJORAMS

Kalbasi savanoriai arba kiti senjorai

Klaipėdos vaikų ligoninė

Psichologinė pagalba telefonu

8 617 66348

I-V

8.00-16.00

 

VAIKAMS IR JŲ TĖVELIAMS

Konsultacijas teikia Klaipėdos vaikų ligoninės medicinos psichologė Rasa Karalienė.

 

Veikia karštoji linija – gyventojai gali konsultuotis telefonu 8 618 79984 (visą parą konsultuoja NVSC specialistai).


    

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams