Pradžia
Lt En

Regioninė politika

ASOCIACIJA „KLAIPĖDOS REGIONAS“

Asociaciją „Klaipėdos regionas“ 2011 m. gruodžio 14 d. įsteigė septynios Klaipėdos regiono savivaldybės: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono bei Šilutės rajono. Pagrindiniai asociacijos tikslai – plėtoti ir skatinti tarptautinius Klaipėdos regiono bendradarbiavimo ryšius su kaimyninių ir kitų šalių regionais, aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, programose, tarpregioninio bendradarbiavimo organizacijų veiklose, taip pat sutelkti asociacijos narių pastangas turizmo srityje, siekiant padidinti Klaipėdos regiono turistų skaičių, formuojant vieningo turistinio regiono įvaizdį ir keliant konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu, kuriant Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros strategiją, koordinuojant bendras savivaldybių veiklas.

Daugiau informacijos apie Klaipėdos regiono savivaldybių asociaciją „Klaipėdos regionas“: https://klaipedaregion.lt/

KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

Regionų plėtros tarybos tvirtina regioninio lygmens plėtros planavimo dokumentus – regionų plėtros planus, Vyriausybės nustatyta tvarka atrenka regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektus, skirtus šiems planams įgyvendinti, teikia dėl jų savo išvadas finansavimą skiriančioms institucijoms, teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės politikos tarybai regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.
Pagal LR Regioninės plėtros įstatymą, Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens. Regiono plėtros tarybos sudėtį tvirtina vidaus reikalų ministras. 
 
Daugiau apie Klaipėdos regiono plėtros tarybą: http://lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-pletros-taryba-182;64;65.html
 
Daugiau apie Regionų plėtros tarybas: http://www.nrp.vrm.lt/lt/regionines-politikos-formavimas-ir-igyvendinimas/institucine-sistema/regionu-pletros-tarybos/80

 
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content