Pradžia
Lt En

Regioninė politika

ASOCIACIJA „KLAIPĖDOS REGIONAS“

Asociaciją „Klaipėdos regionas“ 2011 m. gruodžio 14 d. įsteigė septynios Klaipėdos regiono savivaldybės: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono bei Šilutės rajono. 2012-2019 m. asociacijos prezidento pareigas ėjo Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. 2019 m. gegužės 27 d. ketverių metų kadencijai asociacijos prezidentu išrinktas Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus.

Pagrindiniai asociacijos tikslai – plėtoti ir skatinti tarptautinius Klaipėdos regiono bendradarbiavimo ryšius su kaimyninių ir kitų šalių regionais, aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, programose, tarpregioninio bendradarbiavimo organizacijų veiklose, taip pat sutelkti asociacijos narių pastangas turizmo srityje, siekiant padidinti Klaipėdos regiono turistų skaičių, formuojant vieningo turistinio regiono įvaizdį ir keliant konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu, kuriant Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros strategiją, koordinuojant bendras savivaldybių veiklas.

Daugiau informacijos apie Klaipėdos regiono savivaldybių asociaciją „Klaipėdos regionas“: https://klaipedaregion.lt/

KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBA

Regionų plėtros tarybos tvirtina regioninio lygmens plėtros planavimo dokumentus – regionų plėtros planus, Vyriausybės nustatyta tvarka atrenka regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektus, skirtus šiems planams įgyvendinti, teikia dėl jų savo išvadas finansavimą skiriančioms institucijoms, teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės politikos tarybai regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.
Pagal LR Regioninės plėtros įstatymą, Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens. Regiono plėtros tarybos sudėtį tvirtina vidaus reikalų ministras. Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas.
 
Daugiau apie Klaipėdos regiono plėtros tarybą: http://lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-pletros-taryba-182;64;65.html
 
Daugiau apie Regionų plėtros tarybas: http://www.nrp.vrm.lt/lt/regionines-politikos-formavimas-ir-igyvendinimas/institucine-sistema/regionu-pletros-tarybos/80

 
EUROPOS REGIONŲ KOMITETAS


Europos regionų komitetas -  ES patariamasis organas, kurį sudaro per vietos ir regioninius rinkimus išrinkti atstovai iš visų valstybių narių. Dirbdami Europos regionų komitete jie turi galimybę pasidalyti nuomone apie ES teisės aktus, kurie turi tiesioginį poveikį regionams ir miestams.  Regionų komitetą sudaro iki 350 narių (ir tiek pat pakaitinių), kuriuos ES valstybių narių siūlymu tvirtina ES Taryba. Regionų komiteto nariai skiriami penkerių metų kadencijai. Regionų komitetas penkis–šešis kartus per metus renkasi į Briuselyje vykstančias plenarines sesijas, taip pat panašiai tiek kartų – į įvairiose šalyse vykstančius septynių nuolatinių ir kelių specialiųjų komisijų posėdžius, kuriuose svarstomi vietos ir regionų valdžioms aktualūs europinių teisės aktų ir neteisinių iniciatyvų projektai.
Lietuvai ES Regionų komitete iš viso atstovauja 9 pagrindiniai ir 9 pakaitiniai nariai iš skirtingų šalies savivaldybių. Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas į komiteto sudėtį yra įtrauktas kaip pagrindinis narys. Lietuvos kandidatus į ES Regionų komiteto narius savo nutarimu patvirtino ir ES Tarybai teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 
Daugiau apie Europos regionų komitetą: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_lt

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content