Pradžia
Lt En

Įstaigos, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą Klaipėdos mieste

Įstaigos, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą Klaipėdos mieste

Pagalba į namus

Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje,  rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalba į namus teikiama pagal nustatytą poreikį iki 10 val. per savaitę.

BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras,  Klaipėda, Taikos pr. 76,

tel. 8 46 31 11 85,

el. p.

 info@klaipedaspc.lt;

1) suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas darbingumo lygis 0-55 proc.;
2) senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis (nuo 70 metų specialiųjų poreikių lygio nustatymas nebūtinas);
3) šeimos, kai šeimos nariai (sutuoktiniai, sugyventiniai) atitinka 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas;
4) laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys (šeimos);

BĮ Socialinių paslaugų centras „Klaipėdos lakštutė“,   Klaipėda, Smiltelės g. 14,  

tel.  (8 46) 38 34 39, (8 46) 41 60 65,

el. p.

info@klaipedoslakstute.lt;

1) suaugę asmenys su negalia, kuriems dėl psichikos ir elgesio sutrikimų nustatytas darbingumo lygis 0-55 proc.;
2) senyvo amžiaus asmenys, kuriems dėl psichikos ir elgesio sutrikimų nustatyti specialieji poreikiai ir kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis;
3) šeimos, kai šeimos nariai (sutuoktiniai, sugyventiniai) atitinka 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas.

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“, Klaipėda,  Šilutės pl. 2-401,
tel. 8 601 02734,

8 646 70192,

8 600 97866,

8 600 98175,

el. p.

klaipeda@senjoro.lt

1) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

2) senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

 3) vaikai su negalia ir jų šeimos.

VšĮ "Nuoširdus rūpestis“, Klaipėda, Šilutės pl. 53, tel. 867565277,

el. p. 

klaipeda@nuosirdusrupestis.lt

1) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

2) senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

3) socialinę riziką patiriančios šeimos;

4) vaikai su negalia ir jų šeimos;

5) kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

VšĮ „Vivus Senior“ Klaipėda,

Vilties g. 7-2,

tel. 8 622 27775

el. p.

info@vivussenior.com

1) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

2) senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

3) vaikai su negalia ir jų šeimos.

VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras, Klaipėda, Jūros g. 4,

tel. 8 620 64163

el. p. 

info@klaipedoshospisas.lt

1.                   suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

2.                   senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

3.                   vaikai su negalia ir jų šeimos;

4.                   socialinę riziką patiriančios šeimos;

5. kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Rytas“, Taikos pr. 68 Klaipėda, tel.  8 46 34 58 15;

el. p. 

sekretore@vgnrytas.lt

Sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Rytas“, Taikos pr. 68 Klaipėda,

tel.  8 46 34 58 15;

el. p. 

sekretore@vgnrytas.lt

Sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Tai paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą. Paslaugos skiriamos šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus arba jų besilaukiančioms, kurioms yra inicijuotas ir taikomas atvejo vadybos procesas, yra nustatytas socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos poreikis. Paslaugos teikiamos namuose ir institucijoje.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras,

Klaipėda, Debreceno g. 48,

tel. 8 640 48847

el. p.  

pagalbosseimomspadalinys@gmail.com

1) socialinę riziką patiriančios šeimos

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta. Paslaugos teikimo  vieta - socialinių paslaugų įstaigoje ar įvykio vietoje.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras,

Klaipėda, Debreceno g. 48,

el. p. 

pagalbosvaikamspadalinys@gmail.com 

tel. 8 656 19613,

vietų skaičius -14;

1) socialinę riziką patiriantys vaikai;

2) vaikai, kuriems  pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Psichosocialinė pagalba

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta. Paslaugos teikimo  vieta - socialinių paslaugų įstaigoje ar įvykio vietoje.

Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Klaipėda, Taikos pr. 76A,  

tel. 8 685 43997,  el. p. pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com 

vietų skaičius-16;

1)  moterys ir moterys su vaikais, nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos

BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai, Klaipėda, Dubysos g. 39,  tel. 8 683 57203,    

el. p. 

pagalba@nakvynesnamai.lt

(paslauga teikiama įvykio vietoje)

1) socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Klaipėda, Taikos pr. 76A,

tel. 8 685 43997,

el. p.

pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com

1)  moterys ir moterys su vaikais, nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir jų šeimos

Psichosocialinė pagalba

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems

Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.

Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“, Klaipėda, Žilvičių g. 22,

tel.  (8 46) 38 59 06,  

8 613 97894,

el. p. 

info@dienvidis.lt

1) vaikai su negalia ir jų šeimos;

2) vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą;

3) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;

4) senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji;

5) krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;

6) socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos;

7) socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

8) smurtautojai;

9) kiti asmenys ir jų šeimos.

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras,

Klaipėda, Darželio g. 11,

 el. p. info@dpjc.lt

1) vaikai su negalia ir jų šeimos;

2) vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą;

3) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;

4) senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji;

5) krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;

6) socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos;

7) socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

8) smurtautojai;

9) kiti asmenys ir jų šeimos.

VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras,

Klaipėda, Savanorių g. 4,

tel. (8 46) 433010,

el. p. 

onkocentras@gmail.com

1) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;

2) senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji;

3) krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai.

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras,

Klaipėda, Smilčių g. 5, tel. (8 46) 35 00 99,

el. p. info@ksppc.lt

1) vaikai su negalia ir jų šeimos;

2) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;

3) senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji;

4) krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;

5) socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos;

6) socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

7) kiti asmenys ir jų šeimos.

UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“, Klaipėda, Priestočio g. 1A,

tel. 8 675 52190,

8 679 90808,

el. p. 

info@pigrupe.eu,radvile@pigrupe.eu

1) vaikai su negalia ir jų šeimos;

2) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;

3) senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji;

4) krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;

5) socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos;

6) socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

7) smurtautojai;

8) kiti asmenys ir jų šeimos.

VšĮ Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centras,

Klaipėda, Žvejų g. 2-311,

tel. 8 603 416855,

el. p. 

pagalba@vyrucentras.lt

1) socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

2) smurtautojai.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras,

Klaipėda, Debreceno g. 48,

tel. 8 656 19613,

el. p.  

pagalbosvaikamspadalinys@gmail.com

VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas,

Klaipėdos raj., Placio g. 46, Karklės km.

tel. 8 673 72484

el. p. jurgita.butke@sos-org.lt

1) vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys;

2) asmenys, besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais.

Laikinas atokvėpis

Tai socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos. Teikimo vieta – asmens namuose.

VšĮ „Vivus Senior“,

Klaipėda,  Laukininkų g. 7-24,

 tel. 8 625 94260,

 el. p.

 info@vivussenior.com

1) neįgalieji,  kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Tai dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius. Paslauga teikiama vaikų dienos centruose  ne mažiau kaip 3 dienas per savaitę ir ne trumpiau nei 4 valandas per dieną.

VšĮ „Liberi“, Klaipėda, S. Šimkaus g. 17A, tel. 8 698 57207,

el. p. 

vaikai.liberi@gmail.com;

vietų skaičius – 80.  

1. socialinę riziką patiriantiems 6–18 metų vaikams ir jų šeimoms;

2. 6–18 metų vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir toms šeimoms;

3. 6–18 metų vaikams su negalia ir jų šeimoms;

4. kitiems 6–18 metų vaikams (pvz., likusiems be tėvų globos vaikams) ir jų šeimoms.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Tai dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius. Paslauga teikiama vaikų dienos centruose  ne mažiau kaip 3 dienas per savaitę ir ne trumpiau nei 4 valandas per dieną.

Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ 

Klaipėda, Žilvičių g. 22,

tel.  (8 46) 38 59 06, el. p. 

info@dienvidis.lt ,

vietų skaičius - 35.

1. socialinę riziką patiriantiems 6–18 metų vaikams ir jų šeimoms;

2. 6–18 metų vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir toms šeimoms;

3. 6–18 metų vaikams su negalia ir jų šeimoms;

4. kitiems 6–18 metų vaikams (pvz., likusiems be tėvų globos vaikams) ir jų šeimoms.

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras,

Klaipėda, Darželio g. 11,

 el. p. info@dpjc.lt

tel. (8 46) 360411,

vietų skaičius - 25.

1. socialinę riziką patiriantiems 6–18 metų vaikams ir jų šeimoms;

2. 6–18 metų vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir toms šeimoms;

3. 6–18 metų vaikams su negalia ir jų šeimoms;

4. kitiems 6–18 metų vaikams (pvz., likusiems be tėvų globos vaikams) ir jų šeimoms

VšĮ „Fizinio aktyvumo akademija“  

Klaipėda, Giraitės g. 2,

tel.  8 611 20333,

el. p.

info@motionacademy.lt,

vietų skaičius – 40.

1)  socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;

2) vaikai su negalia ir jų šeimos;

3) kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai) ir jų šeimos.

VšĮ „Vaiko raida

Klaipėda, Priegliaus g. 4,

tel. 8 645 44146

el. p. 

info@vaikoraida.lt

vietų skaičius – 25.

1) socialinę riziką patiriantys 6–18 metų vaikai ir jų šeimos;

2) 6–18 metų vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir tos šeimos;

3) 6–18 metų vaikai su negalia ir jų šeimos;

4) kiti 6–18 metų vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai) ir jų šeimos.

   

Laikinas apnakvindinimas

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.

BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai  

Klaipėda, Dubysos g. 39, tel. (8 46) 415473,

el. p. 

info@nakvynesnamai.lt,

vietų skaičius – 59.

1) socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;

2) smurtautojai.

Apgyvendinimas nakvynės namuose

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai  

Klaipėda, Viršutinė g. 21,

tel.  (8 46) 311204,

 el. p. info@nakvynesnamai.lt,

vietų skaičius - 60;

Klaipėda, Šilutės pl. 8,

tel. (8 46) 381102

el.p. padalinys@nakvynesnamai.lt,

vietų skaičius -52.

1) socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;

2) senyvo amžiaus asmenys;

3) smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

Tai kompleksiškos pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“

Debreceno g. 48, 94149 Klaipėda. Kodas: 141635812

klaipviltis@gmail.com

Tel. 846 346022, 846 322157,

Mob. 8671 88560

vietų skaičius – 25

1) vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjams);

2) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai).

VšĮ "Vaiko raida"

Viešoji įstaiga „Vaiko raida“

Priegliaus g. 4, 93183 Klaipėda

info@vaikoraida.lt

Tel.: +370 645 44 146

vietų skaičius – 40

1) vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai).

1) vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjams);

2) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai).

Viešoji įstaiga Klaipėdos kurčiųjų centras

Šermukšnių g. 25, 91206 Klaipėda

klaipedakrc@gmail.com

tel. 846 410404

vietų skaičius – 50

1) vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai).

1) vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjams);

2) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai).

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija,

J. Zauerveino g. 12A, 92122 Klaipėda

klaipedosnd@gmail.com,

Tel. 8 670 35644. 

vietų skaičius – 30

(nuo 2024-01-01 – 40)

1) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai).

Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras

Savanorių pr. 206, 50193 Kaunas

pietvakariai@lass.lt

Klaipėdos m. filialas

Šviesos g. 3, Klaipėda

Tel. 837 731611, 846 497224

klaipeda@lass.lt

vietų skaičius – 80

(nuo 2024-01-01 – 90)

1) vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjams);

2) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai).

Viešoji įstaiga „Elgesio Sprendimai“, Savanorių g. 4, Klaipėda., Tel. 8655 22044 

elgesio.sprendimai@gmail.com

vietų skaičius – 25

1) vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjams);

Psichosocialinės veiklos centras „Nauja pradžia“

Manto g. 47, Klaipėda

naujapradzia@gmail.com

Tel. 861632250

vietų skaičius – 20

1) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai).

Viešoji įstaiga „Likimo laiptai“,

adresas – Kalnupės g. 25-2, 93192 Klaipėda

tel. +370 676 35825

1) vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjams);

2) suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai).

Šiuo metu paslaugų neteikia

Dėl prašymo skirti socialinę paslaugą ir dokumentų pateikimo kreiptis tiesiogiai į socialinės priežiūros paslaugą teikiančią socialinių paslaugų įstaigą.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą ir minėto tvarkos aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus.

Prašymas ir dokumentai gali būti pateikiami šiais būdais:

  • vienu elektroniniu laišku, siunčiant elektroniniu pašto adresu parama@klaipeda.lt(prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus) Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete (pvz. atsiųsta nuoroda į programą Google drive ir pan.);
  • per e. pristatymo sistemą (savivaldybės biudžetinės įstaigos);

Kilus klausimams informacija teikiama tel. (8 46) 39 63 01, (8 46) 39 61 33.

Informacija dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikimo akreditacijos teikiama tel. (8 46) 396312, 8688 94747 el. p. Oksana.Vilne@klaipeda.lt 

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0754a1f0c2a911ea9815f635b9c0dcef

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content