Pradžia
Lt En

Teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varnėnų, Smiltelės g. ir krantinių Nr. 80-115 detaliojo plano korektūra sklype Nemuno g. 8, bei jo gretimybėse

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad atsižvelgiant į AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ iniciatyvą, bus rengiama teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varnėnų, Smiltelės g. ir krantinių Nr. 80-115 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 68, korektūra sklype, kurį AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ nuomojasi iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (Nemuno g. 8), bei jo gretimybėse.

Detaliojo plano korektūros rengimo tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos reglamentus, jei jie nenustatyti galiojančiame detaliajame plane.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje /. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2016 m. balandžio 22 d. galima teikti elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt.

Planavimo darbų programa bus paskelbta ją patvirtinus.

PRIDEDAMA:

  1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. AD1-719 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“, 2 lapai (su schema).
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo tikslų“ projektas.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading