Pradžia
Lt En

Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano koregavimą (Skautų g. 33)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad atsižvelgiant į Liko Kubiliaus ir Jūratės Urnikienės iniciatyvą, bus rengiama žemės sklypo Skautų g. 7-21 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 16  d. sprendimu Nr. 306, korektūra žemės sklype, kuris detaliajame plane pažymėtas Nr. 1 (Skautų g. 33).

Korektūros rengimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, padalyti žemės sklypą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2016 m. gruodžio 5 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt.

Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. AD1-3343 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“, 1 lapas.
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.
  3. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading