Pradžia
Lt En

Informacija dėl koreguojamų detaliojo plano sprendinių

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą teritorijos tarp Rumpiškės, Sausio 15-osios ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 1-125, korektūra žemės sklypų, detaliajame plane pažymėtų numeriais 7-71, 8 ir 20, dalyje.

Planavimo pagrindas:2015 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai Nr. AD1-3760;2016 m. sausio 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl planavimo darbų programos patvirtinimo Nr. AD1-194 bei2016 m. sausio 25 d. teritorijos planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. J9-85; planavimo sąlygos detaliojo plano dokumentui rengti.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypams nustatytus reglamentus kitais, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių; nustatyti žemės sklypui Tilžės g.24Cteritorijos naudojimo reglamentus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių; nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, nenustatytus teritorijos tarp Rumpiškės, Sausio 15-osios ir Tilžės gatvių detaliajame plane; numatyti vietą krepšinio aikštelei perkelti.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt.

Planavimo iniciatorius: Aloyzas Každailevičius, gyv. Topolių g. 36, 92334 Klaipėda, veikiantis pagal įgaliojimą Agnės Každailevičiūtės vardu (įgaliojimas 2015-10-30, notarinio registro Nr. MV7-8039).

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas: UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, 91243, Klaipėda, tel. 8 46 311461, el. paštas: margaritar@takas.lt

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo2016 m. liepos 27 d. iki 2016 rugpjūčio 9 dienos Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėda (1 aukšte esančiame stende); internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl koreguojamų detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu iki sprendinių susipažinimo pabaigos,2016 m. rugpjūčio 9 dienos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 7 ir 11 punktais. Dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Planavimo organizatoriaus atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading