Pradžia
Lt En

Parengtas žemės sklypo Liepų g. 80, Klaipėdoje, koregavimas

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Liepų g. 80, Klaipėdoje, teritorijos prie aukštesniosios Žemės ūkio mokyklos ir Liepų g. tęsinio detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2003-01-16 sprendimu Nr. 6, koregavimą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Liepų g. 80, (kad. Nr. 2101/0036:222), Klaipėdos mieste. Plotas – 3.6070 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda. tel. 8-46 39 60 24, el. paštas - planavimas@klaipeda.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „L80“, Pramonės g. 8a, Klaipėda, tel. 8 614 89737, el. paštas – a.lygnugaris@vinvesta.com

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 216071, el. paštas - info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2015-04-07 Nr. AD1-937.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo dydžio ir ribų, nustatyti (pakeisti) privalomus teritorijos naudojimo reglamentus, koreguoti užstatymo plotą, didinant sklypo užstatymo tankį ir intensyvumą.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2016-12-22 iki 2017-01-05 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus patalpose ir detaliojo plano rengėjo patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2017-01-05), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Sprendiniai 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading