Pradžia
Lt En

Parengti keičiamo detaliojo plano sprendiniai

Informuojame, kad yra parengtas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento, UAB „Philip Morris Lietuva“ fabriko žemės sklypo Vilniaus pl. 16 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos1999 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. 171, keitimas.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. AD1-1998 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. AD1-2227 „Dėl detaliojo plano keitimo tikslų“ ir 2014 m. rugpjūčio 12 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. J9-986; planavimo sąlygos detaliojo plano dokumentui rengti ir planavimo darbų programa.

Planavimo tikslai – detalizuojant Klaipėdos miesto bendrąjį planą, nustatyti (pakeisti) privalomą teritorijos naudojimo reglamentą: teritorijos naudojimo tipą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo tankį, leistiną užstatymo intensyvumą, galimus užstatymo tipus, statinių statybos zoną, ribą bei liniją, inžinerinei infrastruktūrai reikalingą teritoriją, inžinerinių komunikacijų koridorių ribas; parengti susisiekimo organizavimo sprendinius.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502, Klaipėda, tel. +370 (46) 21 94 09, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Philip Morris Lietuva“, Vilniaus pl. 16, 94104, Klaipėda, tel. +370 650 47537, el. paštas vaidas.riepsas@pml.com.

Keičiamo detaliojo plano rengėjas – UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, 91243, Klaipėda, tel. +370 46 311461, el. paštas: margaritar@takas.lt.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo2016 m. sausio 11 d. iki 2016 m. sausio 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėda (I aukšte esančiame stende); savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; pas plano rengėją aukščiau nurodytu adresu. Viešas susirinkimas visuomenės pateiktiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks2016 m. sausio 26 d. 11 valandą UAB „Philip Morris Lietuva“ konferencijų salėje Vilniaus pl. 16, Klaipėda.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 7 ir 11 punktais. Dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių.

Planavimo pasiūlymus dėl keičiamų detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

 

Viešojo susirinkimo protokolas

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading