Pradžia
Lt En

Pranešimas apie pritarimą detaliojo plano koregavimo koncepcijai

Detaliojo plano pavadinimas: Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215, koregavimas.

Planavimo pagrindas: 2016-02-08 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-395 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“  ir 2016-03-09 tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. J9-352.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: nekeičiant Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, sprendinių, pakoreguoti ir papildyti Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215, sprendinius, nustatant teritorijos dalies naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. Tel. (8 46) 396 066, faks. (8 46) 410 047, el. paštas info@klaipeda.lt, tinklalapis www.klaipeda.lt.

Planavimo iniciatorius: AB „Klaipėdos nafta“, Burių g. 19, 92276 Klaipėda. Tel. (8 46) 391 772, faks. (8 46) 311 399, el. paštas info@oil.lt, tinklalapis www.oil.lt. Adresas korespondencijai: Baltijos pr. 40, 93239 Klaipėda.

Planavimo rengėjas: UAB „Baltic Engineers“, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius. Tel. (8 5) 233 4112, faksas (8 5) 231 0258, el. paštas info@balticengineers.com, tinklapis www.balticengineers.com.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. AD1-528 „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų“.

Pritarimas koncepcijai: planavimo organizatorius 2016-06-09 įsakymu Nr. AD1-1836 „Dėl pritarimo detaliojo plano koregavimo koncepcijai“ pritarė detaliojo plano koncepcijai. Su patvirtinta koreguojamo detaliojo plano koncepcija galima susipažinti plano rengėjo ir plano iniciatoriaus buveinėje aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-21-16-56).

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo procedūra: planavimo iniciatoriaus iniciatyva bus atliekamos papildomos detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros – rengiamas viešas svarstymas. Informacija apie parengto pakoreguoto detaliojo plano viešą svarstymą bus pateikta papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl koreguojamo detaliojo plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (bus paskelbta papildomai). Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie detaliojo plano koregavimą, prašome, kreiptis į teritorijų planavimo dokumento rengėją ar planavimo iniciatorių aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Įsakymas

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading