Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas

**********

Informuojame, kad 2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimu Nr. T2-247 "Dėl Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo" patvirtintas Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Sprendimas

Brėžiniai 1 2 3

Aiškinamasis raštas

**********

Informuojame, kad parengtas Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Planavimo pagrindas: 2013 m. birželio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-1572 „Dėl specialiojo plano rengimo“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2024 patvirtinta minėto specialiojo plano planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, faks. (8 46) 41 00 47, el. paštas planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimą skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas (nuoroda: /lit/IMG/2329 ).

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 26 21, faksas (8 5) 261 75 07, el. p: info@sweco.lt, internetinė svetainė: www.sweco.lt.

Specialiojo planavimo tikslas - suplanuoti optimalią Klaipėdos miesto dviračių takų schemą.

Specialiojo planavimo uždaviniai:

  • esamus ir planuojamus dviračių takus suskirstyti pagal techninius reikalavimus į 5 bevariklio transporto trasų tipus (žaliakelius, dviračių takus šalia gatvių, dviračių juostas važiuojamojoje gatvės dalyje, bevariklio transporto trasas gatvėse be juostų žymėjimo, bevariklio transporto trasas šaligatviuose, pėsčiųjų zonose, pėsčiųjų ir dviračių takuose);
  • planuojamus dviračių takus ir trasas sujungti į vientisą dviračių takų sistemos tinklą;
  • trumpiausiu atstumu sujungti traukos objektus - lankytinas vietas (prekybos centrus, mokymo ir gydymo įstaigas, viešus rekreacinius plotus, kultūros ir sporto objektus ir kt.);
  • numatyti pažintines-turistines dviračių trasas prie paslaugų ir poilsio zonų, lankytinų vietų, pajūrio juostoje;
  • numatyti dviračių stovėjimo ir saugojimo aikšteles;
  • sudaryti prioritetinių dviračių takų įrengimo vietų sąrašą;
  • išskirti dviračių takus pagal jų paskirtį - rekreacinius takus, rajoninius takus, magistralinius takus
  • rengiant specialųjį planą įvertinti perspektyvinių gatvių plėtros planus.

Planavimo darbų programa: rajono lygmens specialusis planas, rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka.

Specialiojo plano projekto rengimo terminas: 2013 – 2015 m.

Susipažinti su parengtu specialiojo plano projektu galima nuo 2015 m. kovo 30 d. iki 2015 m. gegužės 4 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda. Parengto projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. balandžio 10 d. iki 2015 m. gegužės 4 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, Klaipėdoje (1 aukšte esančiame stende).

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2015 gegužės 4 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tarybos salėje (III a.), Liepų g. 11, Klaipėdoje.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Sprendinių aiškinamasis raštas

Sprendinių pagrindinis brėžinys

Dviračių takų tipai

Sprendinių įgyvendinimo etapai

**********

Susipažinti su parengta Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas specialiojo plano koncepcija galite:

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžiniai

**********

Informuojame apie parengtą Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos projektą ir kviečiame į viešą koncepcinių alternatyvų aptarimą.

Su rengiamo specialiojo plano dokumentais galite susipažinti žemiau pateiktose nuorodose:

Koncepcija

Esamos būklės analizė

Koncepcijos alternatyvų apsvarstymui skirtas susirinkimas vyks š.m. lapkričio 7 d. 13:00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, adresu Liepų g. 11, Klaipėda, III aukšte – tarybos posėdžių salėje.

Susirinkimo tikslas – surinkti dviratininkų bendruomenės ir kitų visuomenės atstovų pasiūlymus rengiamam teritorijų planavimo dokumentui. Svarstomos koncepcijos alternatyvos:

**********

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame apie 2014 m. liepos 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2281 priimtą sprendimą nevykdyti Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (846) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Planavimo pagrindas: 2013-06-20 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-1572 „Dėl specialiojo plano rengimo“, 2013-08-19 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2024 patvirtinta minėto specialiojo plano planavimo darbų programa (susipažinti galite: internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt (nuoroda: /lit/IMG/2329) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje, Liepų g. 11).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai (nuoroda: /lit/IMG/2329).

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 261 7507, el. p: info@sweco.lt, internetinė svetainė: www.sweco.lt.

Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai: suplanuoti optimalią Klaipėdos miesto dviračių takų schemą, esamus ir planuojamus dviračių takus suskirstyti pagal techninius reikalavimus į 5 bevariklio transporto trasų tipus (žaliakelius, dviračių takus šalia gatvių, dviračių juostas važiuojamojoje gatvės dalyje, bevariklio transporto trasas gatvėse be juostų žymėjimo, bevariklio transporto trasas šaligatviuose, pėsčiųjų zonose, pėsčiųjų ir dviračių takuose); planuojamus dviračių takus ir trasas sujungti į vientisą dviračių takų sistemos tinklą; trumpiausiu atstumu sujungti traukos objektus - lankytinas vietas (prekybos centrus, mokymo ir gydymo įstaigas, viešus rekreacinius plotus, kultūros ir sporto objektus ir kt.); numatyti pažintines-turistines dviračių trasas prie paslaugų ir poilsio zonų, lankytinų vietų, pajūrio juostoje; numatyti dviračių stovėjimo ir saugojimo aikšteles; sudaryti prioritetinių dviračių takų įrengimo vietų sąrašą; išskirti dviračių takus pagal jų paskirtį - rekreacinius takus, rajoninius takus, magistralinius takus; rengiant specialųjį planą įvertinti perspektyvinių gatvių plėtros planus.

Planavimo darbų programa: rajono lygmens specialusis planas, rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Specialiojo plano projekto rengimo terminas: 2013 – 2015 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą specialiojo plano rengėjui.

Apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimą/neatlikimą bus skelbiama papildomai

Įsakymas dėl specialiojo plano rengimo

Planavimo darbų programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams