Pradžia
Lt En

KVIEČIAME SIŪLYTI ATSTOVUS Į TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBĄ

2023-03-13

KVIEČIAME SIŪLYTI ATSTOVUS

Kviečiame iki 2023 m. balandžio 7 d. 15 val. deleguoti po 1 visų vienos tautinės mažumos interesams atstovaujančių organizacijų atstovą į Tautinių mažumų tarybą (toliau – Taryba) ir Kultūros skyriui el. paštu germinta.patasiute@klaipeda.lt pateikti delegavimo raštą nurodant deleguojamo nario kontaktus (el. paštą ir telefono numerį) bei pridedant susirinkimo, kuriame išrinktas deleguojamas atstovas, protokolą.

APIE TARYBĄ

Klaipėdos miesto tautinių mažumų taryba – visuomeninė patariančioji institucija prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, padedanti formuoti savivaldybės tautinių mažumų politiką mieste. Taryba atstovauja tautinių mažumų interesams, vykdo konsultanto ir eksperto funkcijas, sprendžiant strateginius ir kitus miesto tautinių bendrijų klausimus. Tarybos tikslas – skatinti tautinių mažumų integraciją, kultūrų plėtotę, siekiant užtikrinti tautinio tapatumo išsaugojimą ir lygiavertį tautinių mažumų gyvenimą mieste.

Tautinių mažumų tarybos uždaviniai:

  • padėti Savivaldybės tarybai spręsti strateginius ir kitus tautinių mažumų kultūros plėtotės ir politikos klausimus;
  • rūpintis tautinių mažumų identiteto saugojimu, ugdyti tautinę savimonę ir toleranciją, skatinti diskusijas šiais klausimais.

Daugiau informacijos – https://www.klaipeda.lt/lt/taryba/komisijos-ir-tarybos/tautiniu-mazumu-taryba/3895/.

Tarybos nuostatai – https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2022/11/tmt-nuostatai-2022-11-24-t2-256.pdf.

TARYBOS SUDĖTIS IR JOS FORMAVIMAS

Tarybą sudaro tautinių mažumų bendruomenių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos institucijų deleguoti atstovai. Jie deleguojami tokia tvarka:

  1. Deleguojama po 1 (vieną) visų vienos tautinės mažumos interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovą (jei viena tautinė mažuma turi keletą bendrijų, atstovą turi išrinkti vieną bendro susirinkimo metu). Atstovai į Tarybą renkami nevyriausybinių organizacijų įgaliotų atstovų susirinkimuose, o jų delegavimas įforminamas protokoliniais nutarimais.
  2. Deleguojami 2 (du) Savivaldybės tarybos Kultūros švietimo ir sporto komiteto atstovai. Atstovai į Tarybą renkami komiteto posėdyje.
  3. Deleguojamas vienas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Atstovas į Tarybą deleguojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus raštu.

Tarybos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojai. Tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba savo kadencijos laikotarpiui, kol naujai išrinkta Savivaldybės taryba patvirtina naują Tarybos sudėtį. Tarybos narį atšaukti (deleguoti naują) gali jį delegavusi organizacija.

Kilus klausimų kreipkitės į Kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę Germintą Patašiūtę el. p. germinta.patasiute@klaipeda.lt, tel. Nr. 8 (46) 39 61 75.

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading