Pradžia
Lt En

Laikinųjų darbų organizavimo konkursas

2023-04-13

Siekiant įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programoje numatytą priemonę – organizuoti laikino pobūdžio įdarbinimą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia Darbdavių (įmonių, įstaigų ir organizacijų), pageidaujančių organizuoti laikinuosius darbus, atrankos konkursą.  

Paraiškas gali teikti visos Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje veikiančios įmonės, įstaigos ir organizacijos, planuojančios organizuoti laikinojo pobūdžio darbus, teikiančius socialinę naudą vietos bendruomenei, prisidedančius prie socialinės infrastruktūros palaikymo ir plėtojimo: pagalbinius darbus visuomeninės, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto, socialinės paskirties, švietimo objektuose ir įstaigose.

Vykdant Darbdavių atranką pirmenybė bus teikiama darbdaviams, kurie:

  • yra įdarbinę pagal neterminuotą darbo sutartį tuos pačius praėjusių metų Užimtumo didinimo programos dalyvius;
  • pasibaigus asmens ar kelių asmenų dalyvavimo Programoje trukmei, įsipareigos įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį ne mažiau kaip 10 proc. tų pačių Programos dalyvių;
  • numatys skirti nuosavų lėšų, finansuojant su Programos įgyvendinimu susijusias išlaidas.

Paraiškų teikimo terminas – iki 2023 m. balandžio 27 d. 17:00 val. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Vienos paraiškos bendra prašoma lėšų suma negali viršyti 54 000 Eur.

Darbdaviams, pagal terminuotą darbo sutartį įdarbinusiems Užimtumo tarnybos siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį bus mokamos šios kompensacijos:

  • darbo užmokesčio kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį;
  • draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensacija;
  • piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);
  • nedarbingumo pašalpos iš darbdavio lėšų, mokamos įdarbintam asmeniui tapus nedarbingam dėl ligos ar traumos.

Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti laikinuosius darbus, turi pateikti paraišką su priedais, kurios forma teikiama Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje numatytus darbus, atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. AD1-195 (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 06 d. įsakymo Nr. AD1-465 redakcija), 1 priede (pridedama). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir susegta į lengvai išardomus segtuvus. Dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos. Paraiška turi būti patvirtinta darbdavio ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, arba kaip elektroniniai dokumentai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų pateikimo formą pasirenka pareiškėjas.

Paraiška su priedais teikiama pasirenkamu būdu:

  1. Pasirašyta popierinė paraiška su priedais užklijuotame voke su užrašu „Paraiška laikinųjų darbų organizavimo konkursui“ siunčiama paštu registruotu laišku arba pristatoma tiesiogiai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu Taikos pr. 52C, Klaipėda, LT-91184, 217 Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal pašto antspaudo datą ant voko.
  2. Elektroninė paraiškos forma, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“, teikiama el. paštu parama@klaipeda.lt laiško temos laukelyje (Subject) nurodant „Paraiška laikinųjų darbų organizavimo konkursui“, laiško tekste nurodant pareiškėjo pavadinimą. Dokumentai turi būti suarchyvuoti („suzipuoti“) į vieną katalogą. 

Informaciją dėl paraiškų pildymo teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Idilija Valužytė el. paštu idilija.valuzyte@klaipeda.lt arba tel. (8 46) 41 08 42 darbo dienomis I–IV nuo 8 val. iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. pietūs).

Dokumentai:

Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programa

Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės užimtumo didinimo programoje numatytus darbus, atrankos tvarkos aprašas 

Paraiškos forma

Susiję kontaktai

Idilija Valužytė

Pareigos: Vyriausioji specialistė
Tel. Nr.: 41 08 42
Kabinetas: 102
Funkcijos ir užduotys

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading