Pradžia
Lt En

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektinius pasiūlymus: „Gamybinio pastato (unik. Nr. 2199-7000-6055) valgyklos išplėtimo su terasa Vilniaus pl. 16, Klaipėda, rekonstravimo projektas"

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Klaipėda, Vilniaus pl. 16

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): Rekonstruojamas gamybinis pastatas (Unik. Nr. 2199-7000-6055) – gamybos, pramonės paskirties

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): UAB „Projektų rengimo centras”, projekto vadovė, architektė Lina Šliogerytė, tel.: 8 656 11866, el.p.: info@prc.lt, lina.sliogeryte@prc.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): UAB „PHILIP MORRIS LIETUVA“, Vilniaus pl. 16, LT-94104 Klaipėda, el.p.: Martynas.Pilibavicius@contracted.pmi.com, tel.: +370 46 484 444, mob.: +370 633 22179

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Vilniaus pl. 16, Klaipėda, tel.: +370 46 484 444, mob.: +370 633 22179, darbo dienomis nuo 2018 m. balandžio 25 d. iki gegužės 10 d. nuo 8 iki 17 val., www.klaipeda.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti raštu nuo 2018 m. balandžio 25 d. iki gegužės 10 d. darbo dienomis iki viešo susirinkimo (ir jo metu) adresu UAB „Projektų rengimo centras”, Žemaitės g. 21, LT– 03118 Vilnius, arba elektroniniu paštu info@prc.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks UAB „PHILIP MORRIS LIETUVA“ patalpose adresu Vilniaus pl. 16, Klaipėda, 2018 m. gegužės 10 d., susirinkimas prasidės 17 val. 15 min.

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content