Pradžia
Lt En

Projektas „MEET“

MEET

Klaipėdos miesto savivaldybės partnerio teisėmis dalyvauja Europos jaunimo forumo vykdomame tarptautiniame projekte  "Mobilizuoti Europą= Įsitraukti kartu" (angl. MEET (Mobilise Europe = Engaging Together).  Projektas yra finansuojamas Piliečių, lygybės teisių ir vertybių programos lėšomis (angl. Citizens, equality rights and values programme - CERV).

Projekto trukmė 24 mėnesiai.

Projektu siekiama diskutuoti apie Europos sąjungos politiką vietos lygiu, švęsti demokratiją su visais piliečiais, skatinti juos diskusijų būdu prisijungti prie politinių procesų, didinti informuotumą apie artėjančius 2024 m. Europos rinkimus ir demokratijos svarbą. Taip pat siekiama užtikrinti įvairių visuomenės grupių įtraukimą į vietinius ir tarptautinius politikos procesus.

Projekte dalyvauja Europos jaunimo forumas, Europos jaunieji federalistai, Ispanijos, Rumunijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Kroatijos, Slovėnijos, Bulgarijos, Airijos, Austrijos, Lenkijos, Slovakijos nacionalinės jaunimo tarybos, Europos regionų asamblėja, AGE platforma ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

Numatomos veiklos:

  • Demokratijos festivalis (vienos dienos renginys, skirtas supažindinti jaunimą su Europos sąjungos politika, skatinti domėtis ES vertybėmis, ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą). Numatyta data - rugpjūčio mėn.
  • Diskusijos su būsimaisiais arba esamaisiais Europos parlamento nariais (dvi diskusijos, skirtos bendruomenei susipažinti su Europos parlamentu, joje svarstomais klausimais). Numatyta data - 2024 m. I ke

Viešinimas: 

Vaiko apsaugos politika

Europos sąjunga

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading