Pradžia
Lt En

Kita aktuali informacija

2023 m. birželio 21 d.  89 Klaipėdos miesto savivaldybės  įmonių, įstaigų vadovai bei atstovai,  atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, dalyvavo  nuotolinėje paskaitoje „Kaip įstaigoje / įmonėje  sukurti korupcijai atsparią aplinką?“  Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI)  atstovė Loreta Švelginienė pasidalino gerąja patirtimi apie  VMI atsparumo korupcijai politikos įgyvendinimą, pristatė vykdomas antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemones,  etikos kodeksą / elgesio patarėją / antikorupcinio  elgesio standartus bei nulinę VMI vykdomą dovanų politiką.

2023 m. balandžio 26 d.  256 Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams   vyko mokymai, nuotoliniu būdu  - „Pranešėjų apsauga Lietuvoje: įstatymo taikymo praktiniai aspektai ”. Mokymus vedė Gintarė Bliujienė,  Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo prokuroro padėjėja; Monika Kalinauskienė, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo prokuroro padėjėja. Mokymo dalyviai buvo supažindinti su 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Pranešėjų apsaugos įstatymo 2022 m. vasario 15 d. įsigaliojusiais  esminiais pakeitimais.

2023 m. balandžio 13 d. Klaipėdos miesto savivaldybės  pavaldžių švietimo įstaigų vadovams bei atstovams  atsakingiems už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą  (dalyvavo 57) vyko paskaita, nuotoliniu būdu „Antikorupcinės aplinkos kūrimas švietimo įstaigose“. Mokymus vedė Arvydas Vaitiekėnas, Švietimo, mokslo  ir  sporto ministerijos Organizacijos vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas, Laura Strukaitytė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyresnioji specialistė,  Alma Karčauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės  administracijos vyriausioji specialistė.


2022 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldžių įstaigų, įmonių atstovams  (vadovų ir darbuotojų atsakingų už korupcijai atsparios aplnkos kūrimą) vyko mokymai apie Pranešėjų apsaugos įstatymo taikymo ypatumus. 

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. lapkričio 28 d. priimtas Pranešėjų apsaugos įstatymas, 2022 m. vasario 15 d. įsigaliojo esminiai šio įstatymo pakeitimai. Valstybės ir savivaldybių įstaigos šiuo įstatymu privalomai įpareigotos įdiegti saugumo standartus atitinkančius vidinius pranešimų kanalus, skatinti asmenis pranešti apie pastebėtus pažeidimus, neteisėtą ar neetišką veiklą ir pan. Šis įstatymas padėjo pagrindus veiksmingai pranešėjų apsaugai Lietuvoje. Kadangi įstatymas galioja pakankamai trumpą laiką, be to nuo 2022-02-15 įsigaliojo esminiai įstatymo pakeitimai, kyla daug klausimų dėl jo nuostatų taikymo, todėl Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra (Toliau-Generalinė prokuratūra), kaip kompetentinga institucija pasidalino sukaupta praktika. 

Mokymų metu buvo pristatytas pranešėjų apsaugos institutas;  pateikta detali ir suprantama informacija apie galimybes pranešti ir pranešėjų apsaugą Lietuvoje; aptarta darbuotojų bei asmenų pranešančių apie pažeidimus skatinimo ir pagalbos priemones (konfidencialumo užtikrinimą apsaugą nuo neigiamo poveikio, atlyginimą, kompensavimą ir kt.); pateikta Generalinės prokuratūros praktiką priimant sprendimus dėl statuso suteikimo (nesuteikimo) ir pranešimuose pateiktos informacijos tyrimo organizavimo; išsamiai aptartas vidinių kanalų diegimas ir administravimas įstaigose, įmonėse.

Mokymus vedė Gintarė Bliujienė,  Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo prokuroro padėjėja; Monika Kalinauskienė, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo prokuroro padėjėja.


2022 m. birželio 7 d. Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams,  vyko paskaitą, nuotoliniu būdu  - „Lobistinė veikla: jos atpažinimas, reglamentavimas, galimos problemos ir jų sprendimo būdai”. Mokymus vedė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Vaičaitienė.

Mokymo dalyviai buvo supažindinti su 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimais, pagal kuriuos būtina deklaruoti susitikimą su lobistu, jei jo metu buvo daryta įtaka dėl konkretaus teisės akto.


2022 m. gegužės 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams,  bei pavaldžių įstaigų, įmonių  atstovams (vadovų ar darbuotojų atsakingų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą)   antikorupcinio sąmoningumo stiprinimui,  vyko mokymai, nuotoliniu būdu  „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Interesų konfliktai ir jų valdymas“. Mokymus vedė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovė Laura Strukaitytė.

Mokymų dalyviai išsamiai supažindinti, kaip veikia kovos su korupcija sistema, pristatytas ES šalių korupcijos suvokimo indeksas (KSI) 2021. Mokymuose apžvelgta, kaip atpažinti ir užkardyti interesų konfliktą, korupcijos priežastis, pasekmes, labiausiai paplitusias korupcijos formos ir pristatyta naujausi sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ rezultatai. https://www.stt.lt/data/public/uploads/2022/02/lkz_2021_pristatymas.pdf


2021 m. lapkričio 3 d. Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams,  pavaldžių įstaigų, įmonių  atstovams vyko paskaita, nuotoliniu būdu „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje. Pranešėjų apsauga“

Mokymus vedė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Aira Gecevičiūtė.


2021 m. spalio 7 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams,  vyko mokymai nuotoliniu būdu – „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“. Mokymus vedė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Prevencijos skyriaus vyresnysis patarėjas Artūras Paliušis.

Mokymų metu, apžvelgta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo (interesų konfliktai ir jų atpažinimas, nusišalinimas nuo dalyvavimo priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo, atstovavimo apribojimai, dovanų teikimo ir priėmimo apribojimai, „atvėsimo” laikotarpis (ribojimai pasibaigus tarnybai) praktinis taikymas, galimos problemos ir jų sprendimo būdai.


Pelnytas apdovanojimas Antikorupcinės aplinkos kūrimo hakatone 2021 m.

Lapkričio 25–26 d. vykęs Antikorupcinės aplinkos kūrimo hakatonas sutraukė daugiau nei 100 dalyvių, kurie susiskirstę į 24 komandas varžėsi ieškodami inovatyviausių ir efektyviausių būdų, siekiant užtikrinti antikorupcinę aplinką. Hakatoną organizavo „Ignitis grupė“ kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba. 

Klaipėdos miesto savivaldybės komanda kartu su Vilniaus miesto savivaldybės įmone „Vilniaus planas“ tapo viena iš nugalėtojų Antikorupcinės aplinkos kūrimo hakatone.  Jungtinė Klaipėdos miesto savivaldybės ir „Vilniaus plano“ komanda laimėjo Arčiausiai įgyvendinimo esančios idėjos kategorijoje. Iš viso laimėtojai paskelbti trijose kategorijose, kitos dvi – Inovatyviausios idėjos ir Didžiausią naudą kuriančio sprendimo.

Hakatono metu Klaipėdos miesto savivaldybės komanda kartu su įmone „Vilniaus planas“ (5 hakatono komanda) sprendė, kaip prie skaidrumo didinimo galėtų prisidėti atviri duomenys. Kaip pavyzdys nagrinėtas šaligatvių remonto organizavimas. Komanda pastebėjo, kad dažnai kyla diskusijų, kokiais prioritetais remiantis remontui yra parenkami konkretūs šaligatviai. Todėl pasinaudojus atvirais duomenimis buvo sukurtas algoritmas, kuris dirbtinio intelekto pagalba įvertintų konkretaus šaligatvio atnaujinimo poreikį. Toks duomenimis pagrįstas vertinimas būtų skaidrus ir leistų kiekvienam gyventojui pasižiūrėti, kodėl buvo atnaujintas vienas, o ne kitas šaligatvis. Būtent ši idėja buvo pripažinta viena iš laimėtojų.

Daugiau informacijos:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ignitis-grupes-ir-stt-hakatono-laimetoju-idejos-nuo-virtualiosios-realybes-zaidimo-iki-saligatviu

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content