Pradžia
Lt En

Privatūs interesai

Deklaruojančio asmens statusą turintys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Privatūs interesai tai deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Artimi asmenys tai deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Daugiau informacijos https://www.klaipeda.lt/lt/-3/informacija-apie-darbuotojus/viesuju-ir-privaciu-interesu-derinimas/6702

Teisės aktai reglamentuojantys privačių interesų deklaracijų teikimo ir pildymo tvarką:

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas 

Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklės 

Privačių interesų deklaracijas rasite ČIA.

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai ČIA

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content