Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Informacija apie planuojamą rengti Girulių detaliojo plano ir apie 34 ha teritorijos Giruliuose detaliojo plano korektūrą suplanuotų teritorijų dalyse – žemės sklypui Šlaito g. 8 ir jo gretimybėms

Informacija apie planuojamą rengti Girulių detaliojo plano  ir  apie 34 ha teritorijos Giruliuose...

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti Girulių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-177 „Dėl Girulių detaliojo plano patvirtinimo“ ir Apie 34 ha teritorijos Giruliuose, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. AD1-2228 „Dėl apie 34 ha teritorijos Giruliuose, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ korektūrą suplanuotų teritorijų dalyse – žemės sklypui Šlaito g. 8 ir jo gretimybėms.

 Detaliųjų planų korektūros rengimo tikslai – teisės aktų nustatyta tvarka pakeisti žemės sklypo Šlaito g. 8 ribas ir plotą (padalijant sklypą) ir detalizuojant bendrojo plano sprendinius naujai suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams; nustatyti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijas, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2022 m. sausio 20 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt arba planavimas@klaipeda.lt.

Su sprendimo rengti detaliojo plano korektūrą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. AD1-1513 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo iniciatyvai“ elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapai.
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų korektūros rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.
  3. Planuojamos teritorijos schema.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams