Pradžia
Lt En

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas

Kviečiame teikti paraiškas jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursui 2021 m.

Konkurso finansavimo sąlygos (konkurso finansavimo sąlygos)

Konkurso tikslas - skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų įgyvendinimą Klaipėdos mieste.

Paraiškų teikimo terminas – vasario 8 d. 17.00 val.

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. prioritetai

Eil. Nr.

Prioritetas

Prioriteto aprašymas

1.

Verslumo ir informacinių technologijų ugdymas

Projektai turi būti skirti verslumo ir informacinių technologijų kompetencijoms tobulinti, orientuoti į naujų verslo paslaugų kūrimą ir jų pritaikymą

2.

Jaunimo lytiškumo ugdymas ir psichinės bei emocinės sveikatos

Projektai turi būti orientuoti į jaunimo lytiškumo ugdymo veiklas bei psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimą ir iniciatyvas, skirtas informuoti jaunus žmones apie emocinę pagalbą

3.

Pagarbos vienas kitam ir lygių galimybių skatinimas

Projektai turi būti orientuoti į kompetencijų stiprinimą žmogaus teisių srityje, iniciatyvas, skirtas kalbėti apie pagarbos vienas kitam ugdymą, ir informavimą apie lygias galimybes

4.

Tautinių mažumų ir užsieniečių informavimas ir įtraukimas į iniciatyvas

Projektai turi būti orientuoti į tautinių mažumų ir užsieniečių integravimą, informacijos suteikimą ir iniciatyvas, skirtas padėti jiems integruotis į miesto veiklas

5.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimas

Projektai turi būti orientuoti į organizacijos stiprinimą ir jų narių kompetencijų kėlimą

6.

Šiaurinės ir pietinės miesto dalių jaunimo bendruomenių įtrauktis, įveiklinimas ir nepatrauklių jaunimui miesto erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams

Projektai turi būti orientuoti į erdvių pritaikymą jaunimo poreikiams, iniciatyvų organizavimą šiaurinėje ir pietinėje miesto dalyse

7.

Pilietiškumo ir visuomeniškumo ugdymas

Projektai turi būti skirti stiprinti jaunimo pilietiškumą, pilietinę savimonę, skatinti jaunimo dalyvavimą priimant sprendimus, informacijos raštingumo įgūdžius, savanorystę ar kitą veiklą vietos bendruomenės ar miesto problemoms spręsti

 Finansuojamos veiklos:

  • Įvairūs mokymai, renginiai, iniciatyvos, konkursai ir kt., atliepiantys pasirinktą prioritetą ir vykstantys Klaipėdos mieste.
  • Tarptautinės, nacionalinės ir vietos lygmens bendradarbiavimo iniciatyvos;
  • Iniciatyvos, susijusios su atskirties grupių įtraukimu į bendrą veiklą ir skatinančios tarpsektorinį bei tarpsritinį bendradarbiavimą.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi užpildyti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo jaunimo iniciatyvos projekto paraiškos formą, kurios pagrindu būtų galima įvertinti, kaip teikiamas projektas  atitinka pasirinktą prioritetą.

Projektai turi būti įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios jaunimo politikos srityje ir teikiančios su jaunimo užimtumu susijusias paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Paraiškų teikimo būdai:

  • naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, jaunimo iniciatyvos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
  • naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.
  • Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Konsultacijas dėl projektų paraiškų teikimo teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vyriausioji specialistė Agnė Kovalenkaitė, agne.kovalenkaite@klaipeda.lt, +37060800953

Nuotolinių konsultacijų laikai:

Sausio 26 d. 17.30 val. (registracija agne.kovalenkaite@klaipeda.lt)

Vasario 4 d. 17.30 val. (registracija agne.kovalenkaite@klaipeda.lt)

JAUNIMO INICIATYVŲ IR PROGRAMŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAS

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams