Pradžia
Lt En

Jaunimo organizacijų stiprinimo finansavimo konkursas

Jaunimo organizacijų stiprinimo finansavimo konkursas

 

Kviečiame teikti paraiškas jaunimo organizacijų stiprinimo ir jaunimo politikos plėtojimo Klaipėdos mieste finansavimo konkursui 2021 m. 

Konkurso finansavimo sąlygos Konkurso finansavimo sąlygos

Konkurso tikslas -  prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Klaipėdos mieste ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams vietos ir nacionaliniame lygmenyje bei skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias

Paraiškų teikimo terminas – vasario 15 d. 17.00 val.

2021 m. prioritetai

Eil. Nr.

Prioriteto aprašymas

1.

Skatinti Klaipėdos miesto savivaldybėje esančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų aktyvų dalyvavimą miesto veiklose.

2.

Skatinti Klaipėdos miesto savivaldybėje esančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus dalyvauti tarptautiniuose projektuose bei veiklose.Finansuojamos veiklos:

  • Dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Klaipėdos miesto savivaldybėje, poreikių identifikavimas, atstovavimas jaunimo organizacijoms valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose;
  • Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;
  • Naujų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų steigimosi Klaipėdos miesto savivaldybėje ir įtraukimo į Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos veiklą skatinimas;
  • Bendradarbiavimo su valstybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjas (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis partijomis ir kt.) kūrimas ir plėtojimas;
  • Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas, narių stiprinimas mokymais;

Savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi užpildyti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo jaunimo organizacijų stiprinimo ir jaunimo politikos plėtojimo Klaipėdos mieste paraiškos formą, kurios pagrindu būtų galima įvertinti, kaip teikiamas projektas  atitinka pasirinktą prioritetą.

Jaunimo organizacijų stiprinimo ir jaunimo politikos plėtojimo Klaipėdos mieste projekto paraiška

Projekto sąmata. Planuojamos išlaidos

Programos turi būti įgyvendintos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, veikiančios jaunimo politikos srityje ir teikiančios su jaunimo užimtumu susijusias paslaugas, išskyrus savivaldybės biudžetines įstaigas (savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis).

Paraiškų teikimo būdai:

  • naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, jaunimo iniciatyvos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
  • naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.
  • Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Konsultacijas dėl projektų paraiškų teikimo teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vyriausioji specialistė Agnė Kovalenkaitė, agne.kovalenkaite@klaipeda.lt  +37060800953

Nuotolinių konsultacijų laikai:

Vasario 1 d. 17.30 val. (registracija agne.kovalenkaite@klaipeda.lt)

Jaunimo iniciatyvų ir programų projektų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas

Vertinimo kriterijų aprašas

 

 

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams